Toppmeny

Föreläsningar

Vad menar vi med föreläsningar?

Föreläsningar är då en representant för Wikimedia deltar på ett extern organiserat evenemang och där presenterar någon speciell del av vårt arbete eller våra projekt. Deltagarna är främst åhörare snarare än aktiva deltagare vilket sker under en workshop. En föreläsning är ofta kort, typiskt 20-60 minuter.

Hur fungerar föreläsningar?

Ett i förväg bestämt ämne presenteras under en kortare tidsrymd. Målet är att väcka intresse hos nya grupper för vidare kontakter i framtiden. Här kan du se ett videoexempel på en föreläsning från Skolforum 2012.

Vill du ha en föreläsning på ditt evenemang eller hålla en egen föreläsning?

Hör av dig till kansliet på info@wikimedia om du har frågor eller vill att någon från Wikimedia Sverige deltar och håller en föreläsning på ditt evenemang.

Om du själv vill hålla en föreläsning har vi grundmaterial du kan utgå ifrån.