Toppmeny

Vision

Visionen är uppdelad på intressenter utan inbördes ordning.

Användare och läsare

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.

Skribenter och bidragsgivare

 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt.
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Innehållsägare 

 • Alla innehållsgivare släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Utbildingsinstitutioner 

 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Främjare av kunskap och utbildning

 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.