Toppmeny

Wikipedia i utbildning

Wikipediapedagog

Att ha Wikipedia som klassrum

Som stöd för hur jag som pedagog kan tänka inför uppgifter där elever skapar innehåll på Wikipedia finns ett vägledande material på Wikipedia.Lärare som undervisar med att aktivt använda Wikipedia är skickliga i sin förståelse för Wikipedia, undervisning och pedagogik.  Det här är lärare som vet att Wikipedia är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för elever att möta verkligheten med sin kunskap, kommunikation och analys. Det är en lärmiljö som ställer autentiska frågor om källkritik, upphovsrätt och deltagande.