Hackathon 2011

Wikimedia foundation satsar på att förbättra användbarheten på sina webbplatser och det är ett högprioriterat projekt att ta fram en visuell texteditor till MediaWiki, dvs själva wikiprogramvaran som används på bl.a. Wikipedia.  Problemet är dock att en formell specifikation av…