Styrelseledamot Mattias Blomgren

Vem är du?

Jag heter Mattias Blomgren och kommer från Göteborg.

 

Vad gör du till vardags?

Jag arbetar med IT-arkitektur inom transport- och logistikbranschen.

 

Vad fick dig att börja engagera dig för fri kunskap?

När jag började skriva artiklar på Wikipedia var det inom mitt intresseområde historia, där jag såg ett behov av att utöka och förbättra artiklarna. På Bokmässan 2010 träffade jag flera trevliga Wikipedianer, vilket resulterade i att jag engagerade mig i att anordna wikifikor i Göteborg, vilket nu blivit en regelbunden aktivitet med träffar den första måndagen i varje månad. Att träffa wikipedianer i verkligheten anser jag vara det bästa sättet att skapa ett gott samarbete mellan användarna.

 

Vilket ansvarsområde har du i styrelsen?

I styrelsen har jag rollen Community Manager och är projektledare för teknikpoolsutskottet, vilket beslutar om inköp till föreningens teknikpool.

 

Jag anser att det är viktigt att skapa ett väl fungerande samarbete mellan styrelsen i Wikimedia Sverige och den gemenskap som utgörs av alla användare på Wikipedia och dess systerprojekt. Föreningen skall skapa goda förutsättningar för att utveckla projekten och sprida fri kunskap.

 

Vilka är de stora utmaningarna för Wikimedia detta år?

Den stora utmaningen är att få föreningen att fungera under den starka tillväxtfas vi är inne i nu och skapa en stabil grund för framtiden.

 

Vad vill du särskilt bidra med under detta år i styrelsen?

Jag vill vara en aktiv länk till gemenskapens användare. Jag vill också engagera mig i att göra det historiska material som finns i svenska arkiv tillgängligt för Wikipedia. Kunskap är till för att spridas, vilket är Wikipedias syfte.

 

Favoritartikel på Wikipedia?

Det finns många utmärkta artiklar på Wikipedia och jag är mycket imponerad av det arbete som läggs ner inom Projekt Stockholm. Skall jag välja någon är det den om Drottningholms slott. En liten pärla är artikeln om barnvisan Sov du lilla vide ung som använt sig av det digitala uppslagsverkets möjligheter att lägga in ljudexempel.