Socknar och församlingar i Wikipedia

Detta är ett gästinlägg av Anders Wennersten, en långtida och idog Wikipedian som redan har uträttat stordåd på Wikipedia. Här beskriver han sitt senaste projekt om socknar och församlingar. /Jan Ainali

Brudpar. Folkdräkter, Östra härad, Jämjö socken, Blekinge. Bildtryck - Nordiska Museet - NMA.0035431.jpg
Brudpar från Jämjö socken som illustrerar den artikeln, där bilden kommer från material frisläppt av Nordiska museet.

En komplett uppsättning artiklar om alla Sveriges socknar och församlingar finns nu på Wikipedia, som, beträffande grundinformation, är komplettare och korrektare än vad som finns i något annat uppslagsverk

På Wikipedia bestämde vi 2010, efter flera års diskussioner, att inte längre använda församling för att beskriva ett geografisk område, utan i stället använda sockenbegreppet. Anledning är den instabilitet som de frekventa sammanslagningarna av församlingar inneburit. Församlingarna föreslås också upphöra att vara en bas för folkbokföringen i en proposition som regeringen planerar lämna till riksdagen under hösten. Och medan många som är måna om kulturarvet oroar sig för att de gamla begreppen försvinner, när församlingarna inte längre ”duger” som indelningsbegrepp, så har vi på Wikipedia redan gjort det som behövs för att kunna fortsätta beskriva Sveriges geografi i mindre indelningar än kommuner, med socknar, som aldrig upphört finnas till.

Förändringsarbetet i Wikipedia har genomförts i två faser, där den första fasen utfördes under tiden augusti 2010 till mars 2011 då artiklar om alla socknar, församlingar och äldre kommuner skapades/kompletterades och renodlades, med grundläggande administrativ historik Den andra fasen har genomförts från juni 2011 till nu i september 2012 där alla församlingsartiklar kompletterats, så de har komplett administrativ historik och där alla sockenartiklar fått fullödig information.

Wikipedia har nu 2 420 fullödiga artiklar om socknar och omkring 3 500 om församlingar.

Under senaste året har jag själv lagt ner 5-7 timmar varje dag (sex socknar om dagen) där jag använt upp emot 20 källor, med omkring 15 för varje enskild artikel. Sockenbegreppet är så välanvänt att jag kunnat utnyttja sju allmänna uppslagsverk, där Svensk Uppslagsbok från omkring 1950 och Sverige – Geografisk beskrivning från omkring 1930 varit av mest värde. Nationella arkivdatabasenRiksskatteverket och SCB har varit de värdefullaste källorna från myndigheter. Andra institutioner som använts genomgående är OrtnamnsregistretRiksantikvarieämbetets databaser, Historiska museets databas och Digitalt Museum med information från Nordiska museet med flera. Dessutom har speciallitteratur i form av sammanställningar och fördjupningar använts och kartor från olika källor. I arbetet har jag lärt mig att det vimlar av fel i de de källor jag använt, främst då uppslagsverken. Jag har därför arbetat med att eliminera felen genom korsläsning från flera källor och kontroll av motstridig information mot mer primära källor,

Artiklarna har redan ”upptäckts” av intresserade och får omkring fem tusen besök per dag, och jag hoppas att nu när arbetet är komplett fler webbplatser kommer länka till dem, så de kommer än fler till nytta. Titta gärna på några artiklar om områden ni känner till och ge mig/artiklarna återkoppling. Stavfel och kompletteringar kan alla själva åtgärda, tryck bara på fliken Redigera och lägg till/ändra.

2 tankar om “Socknar och församlingar i Wikipedia

Comments are closed.