Q&A med den nationella koordinatorn för Wiki Loves Public Art i Sverige

See below for the English version

Under lång tid sökte vi med ljus och lyckta efter en lämplig person att som ville axla rollen som nationell koordinator för Sverige i den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art, vilken organiseras av Wikimedia-rörelsen tillsammans med Europeana (http://www.europeana.eu/). I jakten på lämpliga kandidater lade vi bland annat upp en annons på Volontärbyrån.se och efter någon vecka fick vi glädjande in ansökningar från flera mycket lämpade personer som ville volontärarbeta med detta.

Efter att vi samtalat med kandidaterna föll vårt val slutligen på Eva Fransson. Eva har en närmast perfekt bakgrund för rollen som nationell koordinator och här kommer hon att berätta lite mer om sig själv och vad hon tänker sig med tävlingen som kommer att äga rum för första gången nu i maj 2013.

Q: Eva, vad har du för bakgrunden och koppling till konst?

A: Jag är mycket intresserad av konst och vårt kulturarv. Jag har till och med en gång i tiden läst 90 hp i konstvetenskap. Jag gillar att fotografera; att förmedla känslan av något jag ser, liksom att dokumentera det. Varenda gång jag är ute och reEva Franssonser fotograferar jag den konst jag stöter på, vare sig det är grekiska kyrkor, eller monument resta som minne av studentrevolutionen i Prag.

Q: Varför vill du arbeta med WLPA? Vad är det som driver dig?
A: Jag tycker att det är jätteintressant med konst i offentliga miljöer. Här handlar det inte om konstens finrum, utan om konst som är tillgänglig för alla. För mig är det viktigt att kunskap om konst och historia sprids och görs lättillgänglig för olika grupper. Eftersom jag i yrkeslivet arbetar mycket i en koordinerande roll – fast med helt andra saker än konst och kultur – och jag även nyligen pluggat kommunikation vid Göteborgs Universitet, så är det jättekul och spännande att få vara med och koordinera ”Wiki Loves Public Art”. Det här uppdraget var helt enkelt för bra för att inte engagera sig i.

Q: Vad kommer du att börja med WLPA?

A: Jag har nu börjat att sätta mig in i projektet. Det är mycket som är intressant men också mycket som är nytt för mig som tidigare inte varit engagerad som volontär hos Wikimedia. En av de första och viktigaste sakerna att ta tag i är att få tillgång till databaser över konst som kan ingå i tävlingen. Att definiera olika tävlingskategorier och sätta upp ramar för tävlingen är också något som jag kommer att sätta igång med nu. Min tanke är också att börja uppdatera http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Europeana_Awareness/Wiki_Loves_Public_Art/Sverige med tankar och idéer kring tävlingen.

Meet the Swedish Wiki Loves Public Art coordinator

Wikimedia Sweden, together with Europeana,  is organizing the Wiki Loves Public Art photo contest that will take place in May 2013. To give you some idea of who are the people making this all happen and why they decided to help out, we decided to do a little Q and A with our national WLPA coordinator for Sweden. Without further ado, let me introduce you to one of our fantastic volunteers, Eva Fransson!

Q: Eva, What is your background and connection to art?

A: I am very interested in art and our cultural heritage and once upon a time I have studied art history at university. I also like taking photos; to convey a feeling of something that I see, to document it. Every time I am out and traveling I take pictures of the art I stumble upon whether it is Greek temples or monuments that remind us of the student demonstrations in Prague.

Q: Why do you want to work with WLPA?

A: I think it the concept of art in public spaces is very interesting, as this is all about making art accessible for all. For me it is very important that knowledge of art and history are spread and made easily accessible to different groups. As in my professional life I work in a coordinator role – although not with art or culture – and as I have recently studied communication in Gothenburg University in Sweden, I find the job of the national coordinator for Wiki Loves Public Art very exciting to work with. This was just too good to pass up!

Q: What will be your first task as the national coordinator for WLPA?

A: As I have now gotten more into the project, I find that there are a lot of very interesting aspects to this work, many of which are new to me as I have not previously volunteered for the Wikimedia movement. One of the first and most important things is to compile the databases of artworks that can be included in the contest. To define different categories and to put up the rules for the contest is also something that I will start immediately. Also the Swedish Wiki Loves Public Art page in Wikimedia Commons needs to be kept up to date about any ideas and progress of the contest.

1 tanke om “Q&A med den nationella koordinatorn för Wiki Loves Public Art i Sverige

Comments are closed.