Nordiska museet satsar på Wikipedia för gymnasieelever – hur du kan bidra

De första turisterna på toppen av Storsylen. Fjällandskap - Nordiska Museet - NMA.0000024
De första turisterna på toppen av Storsylen. Fjällandskap 1900. Nordiska museet. Public Domain

Nordiska museet lanserar nu sitt pilotprojekt “Att skriva kulturhistoria på Wikipedia” som riktar sig till lärare och gymnasieelever och kommer att genomföras som elevernas gymnasiearbete. Det övergripande ämnesområdet ryms inom temat ”Från Fattigsverige till folkhemmet – hur var det att leva i Sverige under industrialisering och politiska omvälvningar?” I det här inlägget kommer mer information om hur arbetet är upplagt och i synnerhet om hur du som är, eller vill bli, aktiv på Wikipedia kan bidra till projektet.

Ämnespaket

Projektgruppen på Nordiska består av arkivintendent, bibliotekarie, pedagog och digital producent och de är nu igång med att sammanställa ett tjugotal olika ämnespaket som kommer att vara underlaget för eleverna att jobba med. Dessa innehåller arkivmaterial och litteraturreferenser med anknytning till det övergripande temat i ämnet. Paketet innehåll också listor på Wikipediaartiklar som matchar källmaterialet och som är i behov av förbättringar av olika slag. I nuläget finns tre av dessa påbörjade ämnespaket tillgängliga på Wikipedia. Notera att titeln på ämnespaketet inte motsvarar namnet på kommande Wikipedia-artiklar, utan ska ses som tematiska indelningar.

Vad kan du göra?

Från projektsidan hittar du till den uppdaterade listan över ämnespaket. Mot slutet av varje ämnespaket finns listan med artiklar som du gärna få fylla på med artiklar som du tycker passar in på respektive ämne och tema. Det kan även vara ännu inte skapade artiklar.

Elever skriver på Wikipedia

Inom projektet handlar det inte om att engagera hela klasser av elever eftersom gymnasiearbetet är ett individuellt större arbete som elever väljer att fördjupa sig inom. Eleverna som väljer att delta i det här projektet kommer att få introduktion till Wikipedia och vilka resurser som kan användas under skrivandets gång, exempelvis filmade instruktioner, hjälpsidor och riktlinjer. Med det sagt så finns alltid ett behov att knyta kontakt med användare på Wikipedia, som kan ställa upp som ambassadör genom att finnas tillgänglig för frågor som uppkommer eller genom att vara insatt i den tidsplan som gäller för den individuella elevens skrivande.

Vad kan du göra?

Genom att skriva upp dig på projektsidan som intresserad över att finnas till hands under själva Wikipediaskrivandet kan du göra en liten men mycket betydelsefull insats för eleverna och deras genomförande av sitt gymnasiearbete på Wikipedia.

Sara Mörtsell
Utbildningsansvarig Wikimedia Sverige