Skyddad natur som geodata i Commons

Wikimedia Sverige

Inför Wiki Loves Earth 2020 har Wikimedia Sverige genomfört massuppladdningar och uppdateringar av alla svenska naturminnen, naturreservat, nationalparker och biosfärområden från Naturvårdsverkets öppna data till Wikidata och Wikimedia Commons.

Kartdata är en sedan tidigare relativt outnyttjad namnrymd i Commons och uttalande i Wikidata. Vår robot laddade upp 6 544 nya kartbitar som beskriver utsträckningen av stora delar av Sveriges skyddade natur: biosfärområden, nationalparker, naturreservat och naturminnen. Detta motsvarar mer än hälften av de 12 265 kartbitar som nu finns på Commons. Det får man nog kalla den första stora massuppladdning någonsin av denna datatyp.

Utstäckningskartan i faktarutorna för naturreservat på Wikipedia är en omedelbar effekt av uppladdningarna.

Det finns många möjliga ändamål för kartdata i Commons. Vår förhoppning är att de kommer till nytta för deltagare i tävlingen, att lättare se utsträckning för större områden och exakta positioner till exempelvis grupper av träd som tillsammans bildar ett naturminne.

I framtiden kan man även tänka sig att kartdata kommer kunna kombineras med komplicerade geografiska frågor i Wikidata, tex att hitta etiketter i Wikidata med något specifikt uttalande som befinner sig inom utsträckningsområdet för en nationalpark.

Utöver kartbitar fick vi även in en hel del ny och uppdaterad information i Wikidata från Naturvårdsverket. Drygt 20 000 uttalanden ändrades eller lades till i Wikidata. Landytor, vattenytor, skogsytor, mittpunkts-koordinater, IUCN-kategorier, instiftningsdatum, med mera.

Wikimedia Sverige har utvecklat en liten karttjänst för att snabbt hitta till områden att fotografera under Wiki Loves Earth 2020. Denna karta hämtar all sin data från Wikidata och Commons, vilket med andra ord alltså är ett litet exempel på vad man kan tänkas använda informationen vi laddat upp till. Mer om denna kartjänst i ett senare blogginlägg.

Vi vill avslutningsvis passa på att uppmärksamma Projekt naturreservat på Wikipedia där gemenskapen under en längre tid har lagt mycket arbete och möda på förbättra artiklarna och mallarna för svenska naturreservat.