Vi ses på stan!

Wikimedia Sverige vill och ska växa, för att kunna sprida mer fri kunskap till fler. Därför inleder vi under hösten ett arbete med så kallad face2face-marknadsföring. Det innebär att föreningen har anställt fyra personer som ska prata med de människor som rör sig på gator och torg. Vi börjar att testa i Stockholm, med förhoppningen att sedan kunna sprida verksamheten över landet. 

Samtalen kommer handla om att berätta om vad Wikimedia Sverige gör och hur vi arbetar, för att människor ska välja att skänka pengar till vår verksamhet, och gärna även att bli medlemmar och volontärer i föreningen. 

Foto: Owula kpakpo. CC BY-SA 4.0

Just nu genomgår de nyanställda värvarna en intensiv utbildning för att förberedas inför att representera föreningen. Utbildningen handlar om allt ifrån hur Wikimedia Sverige fungerar och vad vi tror på, till en trygg och säker arbetsmiljö, och till hur insamling regleras i Sverige.

Arbetet med att förbereda face2face-kampanjen har pågått under sommaren, och är väldigt lärorikt för föreningen. Vi lär oss massor om olika regler och förordningar, strategier för insamling, vilka budskap som är viktiga för oss att förmedla till allmänheten och hur andra organisationer arbetar med värvning av månadsgivare och medlemmar. Vi är medlemmar i Giva Sverige och följer de riktlinjer som alla medlemsorganisationer kommit överens om.

Varför face2face?

Det finns två långsiktiga mål med vårt arbete. Ett är att bygga hållbar finansiering som kan göra att vi sprider riskerna genom att ha många intäktskällor. Det andra handlar om att få fler medlemmar och volontärer som kan stärka föreningen genom att arbeta för våra frågor. Dessa två effekter kommer i lite olika faser av arbetet. Under hösten ligger fokus mer på insamling av medel, och från årsskiftet kommer vi arbeta ytterligare med att värva medlemmar och volontärer.

Foto: Foreign and Commonwealth Office. OGL v. 1.0

Vi kommer också att testa olika metoder och budskap på olika platser, för att kunna nå fram till så många som möjligt. Därför vill vi uppmana dig som aktiv att berätta för oss varför du engagerar dig, så att vi får fina exempel som vi kan berätta om till fler. Hur började ditt engagemang, och vad är viktigt för dig när vi pratar om Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna? Hör av dig till jenny.brandt@wikimedia.se med dina tankar. Du får självklart också själv berätta för andra om det du tycker är det viktigaste Wikimedia Sverige gör, så bidrar även du till att föreningen kan växa!