Bibliotekarier – var med och bidra till #1lib1ref

Det här är en gästpost av Britt-Marie Ingdén-Ringselle, användare Briing på Wikipedia, som är bibliotekarie och översättare, och mest aktiv med #1lib1ref på svenskspråkiga Wikipedia.

I september 2014 intervjuades jag som månadens översättare av Översättarsektionen, och då sa jag bland annat detta:

Ett sätt att dela med sig är att skriva artiklar för wikipedia, det är verkligen något jag kan rekommendera. Jag är rätt ny på wikipedia. Från början gick jag bara in och korrigerade uppenbara fel jag upptäckte, och så skrev jag om ”min” författare Nick Perumov och hans verk och värld. Men för ett år sedan började jag skriva lite mer när jag upptäckte att artikeln om Slavisk mytologi var inskannad från Nordisk familjebok från 1906 och var på ca en A4-sida medan den ryska var på ca 30 sidor. Så jag översatte den sidan och publicerade den med hjälp av min kunnige mentor på wikipedia. Därefter har jag översatt och skrivit andra artiklar, mestadels om slavisk mytologi, slaviska gudar, rysk historia och annat som jag upptäckt behöver kompletteras. Och nu senast om Villa Kivi. Det är skoj och nödvändigt. Än så länge är det endast ca 9 procent av wikipediaartiklarna som är skrivna av kvinnor, och så kan vi väl ändå inte låta det vara?!

Sedan dess har det gått sex år och jag har fortsatt att skriva för Wikipedia då och då, beroende på hur mycket tid jag har över mellan översättaruppdragen och mitt heltidsjobb som bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.

Under de tre senaste åren har mina kollegor och jag deltagit under #1lib1ref. Det började med att vi haft Wikipediaskrivstugor på biblioteket under några år, först på ungdomsbiblioteket PUNKTmedis där jag arbetade tidigare, och sedan på Stadsbiblioteket. I samarbete med Sara Mörtsell och Axel Pettersson började vi med att bjuda in mina drygt 400 kollegor vid Stockholms stadsbiblioteks 40 bibliotek till Wikifika vid två tillfällen inför varje #1lib1ref-kampanj. Sammanlagt har nu ca 10 procent av bibliotekspersonalen fått en genomgång av hur Wikipedia fungerar och hur lätt och roligt det är att gå in och ändra och framförallt källbelägga artiklar. Och det är ju det vi är specialister på inom biblioteksvärlden, där vi har tillgång till all relevant litteratur och databaser.

Wikfika på Sundsvalls Stadsbibliotek, foto: Saspe13, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Sedan kom vi av oss pga omorganisationer mm, men jag fortsätter att bidra med källbelagd information på Wikipedia, för jag kan bara inte låta bli. För det är både viktigt och roligt! Det gäller bara att ha som rutin att verkligen göra det regelbundet, i lagom omfattning och märka upp det som källbeläggs med #1lib1ref.

Olika litterära priser är alltid extra roligt att uppdatera, som till exempel Svensk biblioteksförenings nio olika priser. Då händer det även att jag skriver en ny wikipediaartikel om pris som saknar det, till exempel:
* Collijnpriset för bästa magisteruppsats på Biblioteks- och Informationsvetenskapsutbildningarna.
* Årets mobila bibliotek Ett pris till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.
* Barnrättsutmärkelsen Elefanten belönar en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter

För att delta i #1lib1ref, se filmen nedan och läs mer på projektsidan.