Fråga oss – en GLAMmig fredag!

Glamlogo skapad av användare Husky CC BY 3.0

Vi har fått frågor och synpunkter på hur man kan samarbeta på Wikimedias plattformar. Det som är speciellt är att projekt och samarbeten är öppna för alla och att vi har gemensamma verktyg och arbetsytor. Fredag den 16 april kör vi en öppen frågestund för de som är intresserade och vill komma igång på plattformarna.

Genom den enkätundersökning som genomfördes under mars 2021 fick vi in flera förslag på områden där vi kan arbeta vidare tillsammans. På frågan om vad man vill uppnå genom ett samarbete på Wikimedias plattformar fick vi bland annat följande svar:

  • Att kunna nå ut till långt fler personer med den kunskap man förvaltar
  • Göra data tillgängligt och sökbart över lång tid
  • Få en större spridning för sitt digitala material
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet

På frågan hur Wikimedia Sverige kan hjälpa till fick vi bland annat dessa svar:

  • Underlätta för organisationer att lägga upp eget material
  • Praktisk hjälp med uppladdning och rådgivning
  • Samverka inom ramen för olika projektet
  • Möjlighet att ställa frågor och få stöd
Arbete på Wikimedias plattformar. Foto: Jens Mohr CC BY 3.0

Ett enkelt sätt att påbörja sitt arbetet är att undersöka olika projektsidor eller lägga upp en arbetsstruktur på sin användarsida. Vill man bjuda in och beskriva arbetet mer offentligt finns även ärendehanteringssystemet Wikimedia Phabricator. Här kan man bryta ner arbetsuppgifter i en mer detaljerad nivå och vara fler som delar på uppgifterna i  projektet.

Är man nyfiken på hur arbetet sker på världens största öppna fria dataset, Wikidata, kan man kolla dess Workboard på Phabricator. Arbetet med den här bloggposten finns till exempel med på ett mycket mindre projekt som heter GLAM 2021.

Vill du veta mer? Fråga oss! På fredag den 16 april mellan 13:00 – 15:00 har vi en öppen frågestund där vi kommer berätta mer om arbetet på Wikimedias plattformar. Länken till videomötet är: https://meet.google.com/cfi-emuc-ncn

Våra videomöten följer riktlinjerna för inkluderande möten och akronymen GLAM står för Galleries, Libraries, Archives and Museums. 

Länkar

En GLAMmig fredag!
Resultat av undersökningen