Kina blockerar återigen Wikimediarörelsen från World Intellectual Property Organization

Bakom kulisserna på Assemblies of WIPO Member States, som sammanträdde 21-25 september 2020. Copyright: WIPO. Fotograf: Emmanuel Berrod. Licens: CC BY-SA 4.0.

Igår, 5 oktober 2021, blockerade Kina, som enda land, Wikimedia Foundations (WMF) begäran om observatörsstatus i World Intellectual Property Organization (WIPO, på svenska även Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). Detta är andra gången det sker, efter att WMF ansökte första gången 2020.

WIPO är den del av FN som utvecklar internationella avtal om upphovsrätt, patent, varumärken och liknande frågor. Återigen var Kina det enda landet som invände mot att ge Wikimedia Foundation status som officiell observatör. WMF kommer att ansöka igen 2022, men kommer bara att godkännas av WIPO om Kina häver sin blockering.

Felaktig hänvisning till Taiwan

Precis som 2020 antydde Kina i sitt uttalande felaktigt att Wikimedia Foundation sprider desinformation via den självständiga, volontärdrivna föreningen Wikimedia Taiwan. Sverige, genom gruppen av industrialiserade länder i WIPO (som även består av ett antal medlemsländer i EU, Australien, Kanada, Heliga stolen, Israel, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Turkiet och Storbritannien), uttryckte liksom USA sitt tydliga stöd till WMF:s ansökan. Eftersom WIPO i regel drivs genom konsensus kan varje land lägga in sitt veto mot ideella organisationers ansökningar. 

Wikimediarörelsens respons

Wikimediarörelsen driver projekt för fri kunskap, bland annat Wikipedia, och representeras i Sverige av föreningen Wikimedia Sverige. WIPO:s arbete, som formar de internationella regler som ligger till grund för spridningen av fri kunskap, påverkar Wikipedias möjligheter till att kunna erbjuda hundratals miljoner människor information på sina egna språk. 

Wikimedia Foundations frånvaro från dessa möten berövar våra gemenskaper en möjlighet att delta i den här processen.

Amanda Keton, chefsjurist på Wikimedia Foundation.

– Wikipedia är en av få ideella plattformar som finns kvar på internet. Wikimedia Sverige kommer att fortsätta att arbeta för en upphovsrättslagstiftning som främjar ett fritt och välfungerande internet, med användarnas bästa i fokus. Dessutom är upphovsrättsfrågorna, på en alltmer globaliserad webb, så pass nära sammanlänkade att diskussionerna måste pågå i alla länder. Därför är WIPO en så viktig arena, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.  

En lång rad internationella och ideella organisationer, liksom privata företag, är officiella observatörer av WIPO:s förhandlingar och debatter. Dessa utomstående grupper erbjuder teknisk expertis, erfarenhet från marken och en mångfald av åsikter, som hjälper WIPO att utföra sitt globala mandat. Många av dessa organisationer har verksamhet eller förgreningar i Taiwan. 

Oroande prejudikat

– Wikimedia Foundation driver Wikipedia, en av de mest populära källorna till information för människor över hela världen. Att WMF utestängs från WIPO skapar ett oroande prejudikat för andra organisationer – ideella såväl som vinstdrivna – som brinner för att ge människor tillgång till information, kultur och utbildning. Vi uppmanar återigen WIPO:s medlemmar, däribland Kina, att godkänna vår ansökan. Den internationella gemenskapen måste möjliggöra ett meningsfullt deltagande från civilsamhället i FN-relaterade forum, fortsätter Keton. 

Att kunna delta vid WIPO:s förhandlingar är oerhört viktigt för oss. Vi som dagligen arbetar med att tillgängliggöra och sprida kunskap – bland annat genom Wikipedia, en av världshistoriens största samlingar av kunskap – måste kunna höras i politiska sammanhang.

Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige.

Wikimedia Foundation tillhandahåller den essentiella infrastrukturen för fri kunskap och verkar för en värld där alla människor fritt delar summan av all kunskap.

Om du har frågor eller funderingar om Wikimedia Sveriges arbete med upphovsrättsfrågor kan du kontakta Eric Luth. Hans kontaktuppgifter finner du här.