Nu kan vi få veta vilka som har varit kommunalråd i Sverige

Som masterstudent i statsvetenskap insåg Leo Carlsson att det inte fanns någon bra, fritt tillgänglig nationell sammanställning över svenska kommunalråd. Här berättar han om det större datainsamlingsprojekt för Wikidata som han inledde, för att råda bot på detta.

Mycket god samhällsvetenskaplig forskning handlar idag om tillgång på data. När jag skrev min egen masteruppsats i statsvetenskap behövde jag exempelvis data om svenska kommuners nämnder, och under det arbetet märkte jag mycket annat som saknades.  

Den största upptäckten var att ingen visste vilka som suttit som kommunalråd runt om i landet. Som en jämförelse, tänk om ingen visste vem som suttit i EU:s medlemsstaters regeringar innan 2010?  

För att rätta till detta startade jag ett större datainsamlingsprojekt, där jag utnyttjar något av det finaste som finns i svensk förvaltning: Offentlighetsprincipen. Jag samlade först in kontaktuppgifter till alla Sveriges kommuner, vilket jag fick från SKR, och därefter skapade jag en enkel excel-mall för att förenkla sammanslagning av datan.  

Denna mall innehöll följande:  

  • Kommun, dvs namnet på kommunen 
  • Datum tillträde, vilket datum personen tillträdde 
  • Datum slut, vilket datum personen slutade 
  • Namn 
  • Parti 
  • Roll, om personen exempelvis varit kommunalråd eller oppositionsråd 

Detta mailade jag till kommunerna, som svarade efter bästa förmåga. Eftersom detta skedde under en pandemi, och kommuners IT-system byts ut och förändras, kunde kommunerna lägga olika tid på detta, men de flesta kommuner svarade snabbt och kunde ta reda på i alla fall ett par mandatperiod tillbaka, medan några få kunde gå hela vägen till kommunreformen 1971.  

På det stora hela bör detta inte ses som en komplett översyn, men det är i alla fall en bra början på ett dataset som kan förbättras genom att lägga till, korrigera, och utveckla den data som redan finns.  

Svaren som kom in finns samlade på den här länken  

Leo Carlsson
Volontär och statsvetare