Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)

Stöd till frivilliga utvecklare – vad ska vi (inte) göra?

Wikimedia Sverige experimenterar med att utveckla en tematisk hubb för innehållspartnerskap inom Wikimediarörelsen. Ett område där man experimenterar är: Hur kan Wikimediarörelsen bättre stödja mjukvaruutveckling av strategiskt viktiga verktyg som används i innehållspartnerskap? Många av dessa verktyg skapas och underhålls…
Dorothy Stevens: Aeroplane Factory, Ready for Shipment (1918)

Supporting the work of volunteer developers: what (not) to do?

Wikimedia Sverige is experimenting with the development of a thematic hub for content partnerships in the Wikimedia movement. One area of experimentation is: how can the Wikimedia movement better support software development of strategically important tools used in content partnerships? Many of…