Konstverk berättar

Frukost i det gröna. Målningen finns på Norrköpings konstmuseum.

Konstverk är relevanta för egna artiklar på svenskspråkiga Wikipedia om de uppnår relevans genom att vara välbekanta och särskilt belysande för en riktning eller relevant konstnär! Ett ytterligare kriterium kan vara att verket är en offentlig utsmyckning, fått en utmärkelse eller varit i fråga för en större medial uppmärksamhet.

Sidan för relevanskriterier på Wikipedia är skapad av användarna för att bedöma om ett ämne är tillräckligt betydande för att motivera en artikel. Det sättet att arbeta finns inom de flesta områden där det görs urval, och inte minst inom GLAM-sektorn där resurser ofta är begränsade vid införandet av nya verk i samling och arkiv. Hur konst och verk sedan visas för allmänheten bestäms också genom ett eller flera urval. 

Avslutad seans. Målningen finns på Malmö konstmuseum.

För skribenter på Wikipedia är det bra om det finns beskrivningar, källor och dokumentation om detta urval och om hur konsten visas. I takt med ökad digitalisering blir årsböcker och redovisningar av verksamheter mer tillgängliga via internet. Det kan vara arkivalier, småtryck och utställningskataloger med beskrivande texter som blir användbara i artikelskrivandet.

En bild säger mer än tusen ord och i artiklar om konst förväntar man sig en högupplöst bild av konstverket. Ibland finns det upphovsrätt som gör att man först måste fråga konstnären om vilken licens som gäller och om det är möjligt att visa verket på Wikipedia. Frågor om licenser kan man också få hjälp med på Wikimedias plattformar. I de fall konstverket inte kan visas finns möjligheten att länka till bilden.

Bråvallaslaget. Målningen finns på Östergötlands museum.

Flera bra exempel på hur artiklar om konstverk och målningar växer fram på Wikipedia finns i kategorin för konstverk. Vill man skriva artiklar om målningar kan man inspireras av kategorin och sedan är det bara att köra igång! Vill man ha det något mer strukturerat, ladda upp bilder eller anordna en skrivstuga i programverksamheten så hjälper vi gärna till!

Det är tacksamt när museer och institutioner laddar upp högupplösta bilder som ger rätt färgåtergivning! Det finns (nästan) ingen begränsning på Wikimedia Commons så storleken på filerna är inget problem. Är målsättningen en kvalitativ återanvändning utanför internet så är högupplösta filer ett krav. Detta ger både goodwill till institutionen och kan minska behovet av eget serverutrymme!

Konstverk berättar? Ni minns väl Konstverk berättar! Fint program som saknar artikel på Wikipedia. Funderingar kring uppladdningar? Mejla frågorna till tore.danielsson@wikimedia.se