Verktyg för Wikimedias innehållspartnerskap: trender och preferenser

This blog post in English / on Wikimedia Diff blog

Från den 6 december 2022 till den 16 januari 2023 genomförde Wikimedia Sverige en undersökning för att hjälpa till att prioritera de mest populära programvaruverktygen som används för innehållspartnerskap inom Wikimediarörelsen (samarbete kring innehåll i Wikimediaprojekt, med externa partner, till exempel arkiv, museer, bibliotek och andra organisationer).

Varför en undersökning, och varför just nu?

Wikimedia Sverige experimenterar med att utveckla en tematisk hubb för innehållspartnerskap i Wikimediarörelsen. Ett område där vi experimenterar är: hur kan en sådan tematisk hubb stödja mjukvaruutveckling av strategiskt viktiga verktyg som används i innehållspartnerskap? För att hjälpa Wikimediarörelsen att fatta beslut på området genomförde vi en undersökning för att ställa några grundläggande frågor till både Wikimedianer och externa partner, om de Wikimediaprojekt de samarbetar med och de verktyg som används i dessa partnerskap.

Några insikter från enkätsvaren

77 ganska olika respondenter (från olika regioner, bakgrunder och åldersgrupper) besvarade enkäten. Här är några (utvalda) insikter – de flesta av dem är inte särskilt överraskande. Den detaljerade rapporten finns tillgänglig på meta.wikimedia.org och som PDF på Wikimedia Commons.

På vilka Wikimediaprojekt sker innehållspartnerskap?

  • Wikipedia är en mycket viktig plattform för innehållspartnerskap. Men strukturerade data inom Wikimedia-rörelsen (Wikidata, Wikimedia Commons med strukturerade data (SDC)) har också stor betydelse. Det finns regionala skillnader: särskilt i Sydasien är Wikisource en viktig plattform för innehållspartnerskap. För regioner med få respondenter i denna undersökning kan det behövas mer djupgående kontroller av dessa mönster.
  • För de kommande fem åren anger respondenterna i allmänhet att alla Wikimediaprojekt kommer att förbli viktiga, men vi ser också här ett mönster som innebär att projekt med strukturerade data kommer att få ökad betydelse.

Vilka Wikimedia-verktyg är viktiga för innehållspartnerskap?

Två breda kategorier av verktyg är särskilt viktiga för arbetet med innehållspartnerskap: statistikverktyg respektive verktyg för bidrag i batchform.

  • I kategorin “statistikverktyg” varierar verktygens popularitet. Det mycket flexibla Pageviews Analysis är överlägset mest populärt; andra mer specifika verktyg verkar uppskattas i lika hög utsträckning inbördes, och vara ungefär lika populära jämfört med varandra.
  • I kategorin “verktyg för batchuppladdningar” rankas två verktyg med inriktning på strukturerade data och Wikidata-bidrag högst: QuickStatements och OpenRefine. Pattypan följer (kort därefter) som det tredje föredragna verktyget och får relativt sett mer uppskattning från Wikimedianer (och lite mindre från anställda vid kulturinstitutioner).

Översikt över användningen av verktyg för partnerskap för innehåll. Mer detaljerade siffror och analyser finns i den fullständiga rapporten på meta.wikimedia.org.

Tycker du att resultaten av undersökningen är som förväntat, eller finns det överraskningar? Har undersökningen (eller analysen) missat viktiga vinklar och perspektiv? Vi tar gärna del av dina kommentarer och återkoppling på diskussionssidan på Meta.

Hubben för innehållspartnerskap planerar att hålla uppföljande samtal inom ramen för den här prioriteringsövningen. Vi kommer att följa upp med de respondenter i undersökningen som angav att de är intresserade av att bidra till beslutsprocessen. Om du inte har angett dina kontaktuppgifter i enkäten men också vill bidra, kontakta gärna Sandra Fauconnier på sandra.fauconnier@wikimedia.se.

Översatt med hjälp av www.DeepL.com/Translator (gratisversionen)