Wikimedia Sveriges hållbarhetsrapport 2022 – en sammanfattning

Under årsmötet 2021 bifölls en motion om att Wikimedia Sverige skulle ta fram en klimatpåverkansredovisning.  Två år i rad har föreningen fått hjälp av konsultbyrån Deloitte pro bono, för att i första led ta fram en rapportmall som visar föreningens…