Wikimedia Sverige på Almedalsveckan 2023

Volontären Gustav Fröjdlund deltog under Almedalsveckan 2023. Läs hans upplevelse av veckan här!

Inom projektet ”Wikipedia för hela Sverige” skickades fyra volontärer och tre anställda från Wikimedia Sverige till Almedalsveckan. Syftet med närvaron var att sprida kunskap om fri kunskap och om föreningens uppdrag. I detta inlägg vill jag ge en beskrivning av vad vi gjorde där samt en personlig reflektion över veckan som har varit.

En blandad sammansättning av volontärer kom resande från olika platser runtom i Sverige, som längst från Falun. Vi samlades i Stockholm för gemensam avresa till Visby på tisdagen.

Onsdagen var den första heldagen på plats, och den inleddes på morgonen med en mycket angelägen programpunkt, ”Forskarna frustar men ingen hör – upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter” (den finns att se i efterhand på YouTube). Förutom insikt om problemet med att upphovsrätt skapar hinder för forskningssamarbete så gav samtalet även en påtaglig förståelse om betydelsen av Wikimedia Sveriges närvaro under politikerveckan i Almedalen. Det behövs röster som lyfter fram och värnar den fria kunskapen!

Förutom seminariet hade vi även en återkommande programpunkt, då vi bjöd in till en möjlighet att låta sig bli fotograferad till Wikimedia Commons (Wikipedias mediadatabas). Denna programpunkt ägde rum dagligen mellan kl. 13-15 i foajén/stora scenen i Almedalsbiblioteket. Under hela veckan tog vi mängder av porträttbilder, inte minst på makthavare som har en Wikipedia-artikel men som saknar fotografi med fri licens – en insats för att stärka demokratin genom att göra demokratin mer levande. Du kan hitta och använda bilderna via kategorin Almedalen Week 2023 på Wikimedia Commons.

Gustav bakom kameran. Bild av Anna Höök (CC BY-SA 4.0)

Förutom de egna programpunkterna ägnade vi tiden åt att delta i andras seminarium och träffpunkter, samt inleda spontana samtal om Wikipedia och hålla planerade möten. Jag uppfattade att Wikimedia-plattformarna och gemenskapens arbete har ett högt förtroende bland dem som kände till vad vi står för (vilket nog var de flesta, men inte alla). Även dem, förvisso färre, som kände till föreningen Wikimedia Sverige visade intresse för samarbete i olika former. För egen del var det särskilt roligt att få träffa centralmuseernas och arbetslivsmuseernas samarbetsråd, och möjligheten att hitta samarbeten för kommande GLAM-projekt.

För mig är det påtagligt att Wikimedia Sverige och hela Wikimedia-rörelsen ligger helt rätt i tiden (inte minst i frågor om demokrati och digitalisering), och att vi tillsammans kan leverera svar som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Jag tror och hoppas att Wikimedia Sveriges kommande idéprogram kommer bidra till att förankra föreningens ideologiska grundposition och göra att fler medlemmar ute i landet kan sträcka på ryggen och vilja ta en aktiv roll, oavsett om det handlar om att få den egna kommunen att licensiera sitt material med fri licens eller att ta debatten med de professionella aktörer som aktivt motverkar öppenhet och fri kunskap.

Volontärerna (från vänster) Gustav, Anders och Sten. Fotograf Anna Höök (CC BY-SA 4.0) syns inte på bilden

Det har varit fantastiskt roligt att vara tillsammans och få vara volontär på heltid under några dagar. Tack till projektfinansiären Postkodsstiftelsen och till Wikimedia Sveriges kansli för att anförtro volontärerna att ta en aktiv och viktig roll i föreningens namn. Stort tack till de övriga volontärerna och anställda; till Anna, Anders, Sten, Eric, Josefine och Tore för några roliga dagar tillsammans!