Wikipedianen tilldelas hederspriset det gyllene förstoringsglaset 2024!

Foto: Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Vi på Wikimedia Sverige är otroligt stolta och glada att meddela att vår gemenskap har tilldelats årets hedersutmärkelse i prisutdelningen Det gyllene förstoringsglaset 2024! Wikimedia Sveriges kansli tog idag emot priset på kontoret i Stockholm å gemenskapens vägnar. Internetsstiftelsen kom förbi kontoret och bjöd på tårta och överlämnade priset.

Internetstiftelsen och Källkritikbyrån delar årligen ut detta prestigefyllda pris i samband med källkritikens dag idag den 13 mars. ”Det gyllene förstoringsglaset” har delats ut sedan 2017. Priset hedrar personer, initiativ eller organisationer som har gjort enastående insatser för kritiskt tänkande på nätet.

Medvetenhet om källor och information anser vi på Wikimedia Sverige verkligen är av yttersta vikt i dagens digitala värld. Vi är väldigt stolta över att kunna bidra till detta genom vårt arbete, och inte minst över vår gemenskap som vi alltid kommer stötta på alla sätt vi kan. Vi vill rikta ett stort tack och bock till alla medlemmar i vår Wikimedia-gemenskap, ert engagemang och dedikation är ovärdeligt. Det är tack vare er som vi kan fortsätta arbetet med att upprätthålla världens största plattform för fri kunskap. Det här priset tillhör er!

Juryns motivering, hederspriset – Wikipedianen
”Det gyllene förstoringsglaset 2024 tilldelas Wikipedianen för sitt engagemang att kollektivt samskapa ett sakligt uppslagsverk där kritiskt granskande, rättningar och ständigt uppdaterande är helt avgörande för att den kunskapstörstige Wikipedia-besökaren ska mötas av pålitlig information. Wikipedianens arbete i den större gemenskapen, där alla diskussioner om innehållet sker helt öppet och transparent, är både källkritik i praktiken, en källkritisk hjälp och en fantastisk insats för alla läsare.”

Läs mer om prisutdelningen.