Globala målen

Fri kunskap är vårt mål.

Kunskap ska vara öppen och fri, inte inlåst i dolda arkiv. Det är vår starka övertygelse att med fri kunskap kan fler lära sig och ta del av information om de gemensamma problem som vårt samhälle står inför. Därför kämpar vi för att sprida fri kunskap. Kunskap som behövs för att kunna uppfylla Globala målen.

Wikipedia har möjliggjort för människor från alla bakgrunder, platser, religioner, kulturer att mötas på en och samma sida för att lösa problem tillsammans. Med ditt stöd kan vi komma lite längre, lösa lite fler problem och göra världen till en lite bättre plats. För att uppfylla Globala målen år 2030.

Se mer om vad vi gör för att möjliggöra spridandet av fri kunskap och hur du kan bidra här nedanför.

Video: Fri kunskap för minskad ojämlikhet

Video: Fri kunskap för en upplyst värld

Video: Fri kunskap för en stärkt demokrati

Video: Att kartlägga den värld vi vill ha

Video: Ursprungsspråkens betydelse

Video: Där det öppna och Globala målen möts

Video: Panel med Wikimedianer om Globala målen

Video: Att närma sig universell tillgång till all kunskap

Video: Öppen vetenskap och utbildning för ett hållbart liv

Denna produkt har finansierats av biståndsmyndigheten Sida. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens/författarens.