Integritetspolicy

Detta är en förkortad version av Wikimedia Sveriges integritetspolicy, som innehåller de delar som handlar om webbplatser. Du kan läsa hela vår integritetspolicy och se bilagor och definitioner på föreningens wiki.

Wikimedia Sverige benämns föreningen i integritetspolicyn.

Webbplatser

Vilken information vi samlar in på våra webbplatser

Föreningen använder flera webbplatser, inklusive Föreningens officiella hemsida Wikimedia.se och Föreningens wiki.

För Föreningens webbplatser, inklusive den officiella hemsidan, gäller följande beträffande användning av personuppgifter:

 • För samtliga webbplatser använder vi Webbanalysverktyget Matomo eller samlar inte in någon webbstatistik alls.
 • Hela IP eller övrig personlig information lagras ej och webbstatistiken är anonymiserad.
 • Matomo spårar inte heller om du som användare har valt bort spårning. Du kan välja bort spårning genom att klicka nedan.
 • För sidor med kontaktformulär använder vi oss av anti-bot-tjänsten hCaptcha för att skydda mot attacker och skräppost. För mer information om hur denna fungerar och behandlar din data se vår sammanfattning.
 • Information om hur kakor hanteras på Föreningens webbplatser återfinns här.Föreningens wiki driftas på Wikimedia Foundations servrar i USA.

 • Uppgifter om vilka personuppgifter som lagras, och hur de används, framgår av Wikimedia Foundations integritetspolicy.

Såväl den officiella hemsidan, som Föreningens wiki, kan innehålla personuppgifter i säkerhetsklass 1 beträffande anställda och funktionärer.

En förteckning över samtliga Föreningens webbplatser återfinns här.

Sociala medier och externa webbplatser

Föreningen använder externa webbplatser för olika ändamål, exempelvis sociala medier eller anmälan till arrangemang. För interaktion med dessa gäller respektive webbplats användarvillkor och integritetspolicy. Du hittar en lista över de webbplatser vi använder och deras policyer här.

Kontaktformulär

På de av föreningens webbplatser som innehåller ett kontaktformulär gäller följande för de personuppgifter (namn, e-postadress) som samlas in via formuläret.

 • Kontaktdetaljerna används enbart för hantering av det ärende för vilken kontakten tagits.
 • Informationen förs automatiskt över från webbplatsen till det system som används för e-posthantering, för vilket vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Donationer

Vilken information vi samlar in vid donationer

Föreningen samlar in och använder personlig information från givare som inkluderar: belopp, adress, telefonnummer, kommentarer, givare och e-postadress. Skattelagstiftningen i Sverige kräver att Föreningen registrerar storleken på varje gåva.

Hur vi använder informationen från donatorer

Föreningen kommer aldrig att publicera, sälja, byta, hyra ut eller sprida namn (såvida de inte har getts just för offentliggörande), e-postadress, postadresser eller telefonnummer till våra givare. Föreningen använder givares kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer och adress) för följande ändamål:

 • Ge kvitton för donationer.
 • Tacka givare för deras donation.
 • Informera givare om kommande insamlingar och andra aktiviteter för Föreningen.
 • Intern analys och registrering.
 • Sammanställning av anonymiserad statistik för rapportering.
 • Eventuell rapportering till berörda myndigheter
 • Kontakta givare om ändringar i denna policy.

Anonymiserad givarinformation kan användas för marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. Personal och frivilliga hanterar alla donationer konfidentiellt, om inte givaren uttryckligen anger att donationen får offentliggöras. Kommentarer som ges av givaren i formulär för donation kan komma att publiceras i offentliga listor och får användas i reklam, medan synpunkter som skickas till oss via e-post eller telefon hålls konfidentiella.

För att kunna utföra mejlutskick enligt ovan, kan givarinformation komma att flyttas från systemet för donationsregister till ett e-postutskickssystem, för vilket vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.

Finansiell information rörande donationer

All åtkomst till givarens finansiella information är begränsad till personal som måste behandla dessa uppgifter. Inga sådana uppgifter ges till någon person, organisation eller grupp som inte behöver tillgång till dessa uppgifter. Föreningens ekonomihantering sköts av extern redovisningsbyrå, som åtagit sig att följa Föreningen integritetskrav. Föreningen använder endast online-tjänster vars betalningshantering uppfyller högt ställda krav på trygghet och gott rykte. Wikimedia Sverige lagrar inte, och har heller inte tillgång till, din kreditkortsinformation, ditt bankkontonummer, eller andra data som skickas för bearbetning undantaget där detta krävs för att administrera och styrka ett autogiromedgivande.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, eller vill utnyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), vänligen e-posta integritet(at)wikimedia.se eller skriv till:

Wikimedia Sverige
c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
Hammarby Kaj 10 D
120 32 Stockholm
Sverige

Wikimedia Sverige anser att integritetsfrågor är viktiga och gör allt för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du skulle finna att vi på något sätt inte följer den, ber vi dig att kontakta oss på ovanstående adress, så att vi kan åtgärda eventuella brister.