Om oss

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Vi sprider fri kunskap

Vi hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material och stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet. Att fler personer med olika bakgrund ska kunna delta och ta del av kunskapen är centralt för oss och vi jobbar aktivt med mångfald på olika sätt.

Vi är idédrivna

Vi är en lokal, juridiskt obunden stödförening till Wikimedia Foundation, som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons. Målet med vårt arbete är att verka för att sprida upphovsrättsligt fri kunskap till så många människor som möjligt. Våra medlemmar styr vårt arbete.

Vi är innovativa och älskar partnerskap

Vi arbetar framför allt tillsammans med andra, till exempel myndigheter, museer, andra föreningar och volontärer. Vår organisation förändrar samhället och att experimentera är centralt för oss då det inte finns en färdig mall.

Vi utvecklar mjukvaran bakom Wikipedia

Vi utvecklar bland annat en talsyntes för Wikipedia så att du ska kunna lyssna på artiklarna. Vi bygger även olika verktyg och gör förbättringar för att volontärer och partnerorganisationer ska kunna bidra enklare.

Kort om oss

Anställda

9 personer

Medlemmar

491 (september 2019)

Styrelse

8 styrelseledamöter och en ordförande

Kontor

Hammarby Kaj 10 D, i Stockholm

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.

Pågående arbete

Följ vårt arbete på vår wiki.

Verksamhets­berättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Verksamhets­plan

Verksamhetsplan för 2019