Toppmeny

Kultur – Varför ABM?

Besökare per månad till Bundesarchiv. Toppen är precis efter bilduppladdningen till Wikimedia Commons.
Besökare per månad till Bundesarchivs webb (källa).
Toppen är precis efter bilduppladdningen till
Wikimedia Commons.

Arkiv, museer och bibliotek (ABM, internationellt kallat för GLAM) har tillgång till enorma mängder material som kan ge kunskap till den enskilde individen. Det ligger också nästan alltid i deras uppgift att se till att den kunskapen sprids. Eftersom att Wikipedia och dess systerprojekt redan verkar för samma syfte och har en bred publik tror vi att det kan vara ett av det mest effektiva för organisationer i ABM-sektorn att uppfylla sitt uppdrag.

 

"Vi gör samma sak, av samma orsak, för samma personer, i samma medium. Låt oss göra det tillsammans." 
Liam Wyatt, Wikipedian in Residence på British Museum.

Av WikiAfrica/Share Your Knowledge. A video by DensityDesign Research LabDesign Department INDACO Politecnico di Milano for WikiAfrica/ Share Your Knowledge. Designers Valerio Pellegrini, Tommaso Trojani, Giorgio Roberto Uboldi, Francesco Villa; script Iolanda Pensa; coordinators Michele Mauri, Cristina Perillo. With the contribution of lettera27 Foundation, Africa Centre, WikiAfrica, Fondazione Cariplo, Moleskine [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons