Toppmeny

Politisk påverkan - Varför?

"Information is the currency of democracy". Thomas Jefferson.
"Information is the currency of democracy".
Thomas Jefferson.

Fri kunskap är viktigt och det gynnar alla, oavsett politisk ideologi, bakgrund och klasstillhörighet.

Idag är det inte en självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare. I vissa sammanhang får man betala för att få access och man får alltså betala en gång till! Detta är ju såklart orimligt och borde ändras snarast möjligt. Det finns flera vägar att gå, till exempel skulle myndigheter kunna kräva att material de köper in är producerat under fri licens. Det går också att göra små justeringar i Upphovsrättsslagen för att göra till exempel bilder och kartor som produceras skulle hamna utan upphovsrätt (stryka undantagen i 2 stycket §9 URL 1960:729). Det skulle också kunna ställas krav på att forskning finansierat med offentliga medel blir fritt tillgängligt.

Fördelen skulle vara en ökad användning av materialet och främjar vidare förädling. Detta gäller ju både privatpersoner och näringsidkare direkt, men det finns också en mängd material som skulle kunna förbättra Wikipedia och göra allas vår favoritencyklopedi ännu bättre och trovärdigare. Sätten som den här typen av information kan återanvändas på är oändliga.

Ett sådant här arbete kräver dock medvetenhet hos politiker. För att ge förutsättningar till det har vi tagit fram en broschyr som kan delas ut till alla i riksdagen med ett innehåll som visar på situationens orimlighet.