Vill du bli medlem eller månadsgivare via Autogiro?

Kontakta info@wikimedia.se för att få hjälp med att aktivera överföringen.

Autogiro är en gratistjänst som bankerna erbjuder. Att stödja en förening via Autogiro innebär att valfri summa automatiskt överförs från ditt konto till organisationens enligt överenskommen intervall (vanligtvis sker en överföring en gång per månad).

Detta regelbundna stöd har ingen bindningstid utan kan avbrytas när som helst genom att givaren kontaktar föreningen eller banken. Det tar dock upp till fem bankdagar för att makulera ett medgivande.