Samarbeta med oss

Vill din organisation tillgängliggöra material och arbeta för fri kunskap? Wikimedia Sverige samarbetar gärna med dig! Hör av dig till oss med din idé.

Bli medlem

Organisationer som delar våra värderingar är välkomna att bli medlemmar i Wikimedia Sverige, att bli medlem är ett kraftfullt ställningstagande för fri kunskap. Ett organisationsmedlemskap kostar 5 000 kronor per år och ger därtill:

  • ett närmare band till Wikimedia Sverige, och en specifik kontaktperson i föreningen som kan bistå med svar på frågor.
  • möjlighet att ta del av föreningens särskilda nyhetsbrev för organisationsmedlemmar.
  • inbjudan till särskilda evenemang och utbildningar.

Ett medlemskap kan på så sätt vara ett första steg mot ett värdefullt samarbete.

Vill du veta mer om organisationsmedlemskapet i Wikimedia Sverige? Eller vill din förening bli medlem? Kontaktperson för frågor om organisationsmedlemskapet är Jenny Brandt och nås på jenny.brandt@wikimedia.se eller 070-776 34 46.

Exempel på projekt där vi gärna samarbetar

Talsyntesen Wikispeech gör Wikipedia mer tillgängligt

Vi fortsätter arbetet med att utveckla Wikispeech, en talsyntes som kommer att göra Wikipedia mer tillgängligt för de som vill eller behöver lyssna på text i stället för att läsa den.

 

Wikigap – för ett jämställt Wikipedia

I den internationella kampanjen Wikigap arbetar svenska utrikesdepartementet, lokala organisationer och volontärer världen över tillsammans med Wikimedia Sverige för att skapa ökad representativitet av de grupper som i dag är en minoritet på Wikipedia.

FindingGLAMs kartlägger kulturarv

Wikimedia Sverige samarbetar ofta med kulturarvs­institutioner (eller GLAMs – galleries, libraries, archives, museums). Ett pågående projekt som samlar många olika partner är FindingGLAMs, som vill förbättra informationen om GLAM-institutioner på Wikipedia och Wikidata.

 

Uppdragsverksamhet

Wikimedia Sverige genomför också tjänster i form av uppdragsverksamhet. Denna typ av tjänster börjar med ett förtroendeingivande samtal för att hitta gemensamma målsättningar. Vi strävar efter synergieffekter som ger båda parter resultat på ett affärsmässigt sätt! Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder i vår uppdragsverksamhet.