Samarbeta med oss

Wikimedia Sverige

Vill din organisation tillgängliggöra material och arbeta för fri kunskap? Wikimedia Sverige samarbetar gärna med dig! Hör av dig till oss med din idé.

Exempel på samarbeten

Talsyntesen Wikispeech gör Wikipedia mer tillgängligt

Vi fortsätter arbetet med att utveckla Wikispeech, en talsyntes som kommer att göra Wikipedia mer tillgängligt för de som vill eller behöver lyssna på text i stället för att läsa den.

 

Wikigap – för ett jämställt Wikipedia

I den internationella kampanjen Wikigap arbetar svenska utrikesdepartementet, lokala organisationer och volontärer världen över tillsammans med Wikimedia Sverige för att skapa ökad representativitet av de grupper som i dag är en minoritet på Wikipedia.

FindingGLAMs kartlägger kulturarv

Wikimedia Sverige samarbetar ofta med kulturarvs­institutioner (eller GLAMs – galleries, libraries, archives, museums). Ett pågående projekt som samlar många olika partner är FindingGLAMs, som vill förbättra informationen om GLAM-institutioner på Wikipedia och Wikidata.

 

Bli medlem

Organisationer är välkomna som medlemmar i Wikimedia Sverige. Medlemskapet kostar 1 000 kronor per år. Förutom rösträtt på årsmötet och det ekonomiska stöd medlemsavgiften innebär för Wikimedia Sverige, så ger medlemskapet ett närmare band till oss. Ett medlemskap kan vara ett första steg mot ett framtida samarbete.