Årsmöte 2020

 
2020 kommer Wikimedia Sverige att hålla sitt årsmöte digitalt. Bakgrunden är den globala Coronaviruspandemin. Under vecka 11 meddelade Wikimedia Foundation att samtliga arrangemang som de bekostar måste ställas in eller flyttas. Med anledning av detta fattade Wikimedia Sveriges styrelse beslut om att ersätta det fysiska årsmötet med ett digitalt årsmöte, samt att flytta Wikipedia-dagen till i höst.
Anmäl dig till det digitala årsmötet nedan. För att kunna delta i årsmötet måste du betala din medlemsavgift, om du inte redan har gjort det.

Vi kommer att återkomma till alla anmälda med detaljer kring hur det digitala mötet kommer att gå till. Tiden och dagen är alltså samma som enligt tidigare kallelse: lördagen den 25 april kl 10.30–13.00. Gällande Wikipediadagen kommer vi att återkomma när vi har satt ett nytt datum.

  • Datum: Lördagen den 25 april 2020
  • Tid: 10.30–13.00
  • Plats: Digitalt – mer information finns på vår medlemswiki.
  • Medlemskap: För att delta på årsmötet krävs det att du har förnyat ditt medlemskap för 2020 senast vid mötets öppnande.
  • Anmäl dig senast torsdag den 23 april
  • Mer information finns på vår wiki.

 

Här anmäler du dig

Anmälan har nu stängt.