Wikipedia – för hela Sverige!

Wikimedia Sverige har startat ett projekt som ska leda till att vi på sikt blir en folkrörelse. Vi vill skapa mer verksamhet, digitalt och i hela landet. Det vill vi göra genom samarbeten med andra organisationer och genom att sprida våra budskap till fler. Häng med på resan för att göra Wikipedia för hela Sverige!

Wikimedia Sveriges medlemmar på Bokmässan. Foto: Hannibal, CC BY-SA 4.0.

Projektet sträcker sig över 18 månader och finansieras genom bidrag från Svenska Postkodstiftelsen. Vi börjar med att fokusera på verksamhet i fyra län, för att hitta vilka metoder och samarbeten som verkar funka för oss. Västerbotten, Uppsala, Östergötland och Skåne är länen vi startar med. Såklart betyder inte det att vi kommer sluta göra verksamhet på andra ställen, utan snarare ett försök att inte bli för splittrade under uppstarten av vår resa.

De fyra län där Wikipedia för hela Sverige tar avstamp är Västerbotten, Uppsala, Östergötland och Skåne.

I projektet är äldre, yngre och icke-män de målgrupper vi först och främst riktar oss till. Eftersom det är de grupper vi av erfarenhet har svårare att nå som medlemmar och på plattformarna idag, behöver vi jobba lite extra för en mångfald av människor som engagerar sig.

Vi skapar verksamhet och synlighet

Grunden i en folkrörelse är människor som engagerar sig. Därför kommer vi skapa aktiviteter som visar vår ideologi och samtidigt bidrar med innehåll till Wikimediaplattformarna. När vi gör det tror vi också att människor kommer börja få upp ögonen för vilka vi är som förening, och välja att bli medlemmar.

Samarbeten med andra organisationer är en viktig del av projektet, både nationellt och lokalt. Tillsammans med nya och gamla samarbetsparter skapar vi både digital och lokal verksamhet. Det kan vara exempelvis hembygdsföreningar, bibliotek, folkhögskolor, museer, ungdomsförbund, studieförbund eller andra som samlar våra målgrupper och som har något att bidra med.

Finansiering från Postkodstiftelsen

Eftersom Wikimedia Sverige finansieras av donationer och bidrag är vi glada att Svenska Postkodstiftelsen väljer att stötta vår projektidé.

”Att kunna göra sin röst hörd och ha tillgång till trovärdig och korrekt information är en viktig del av vår demokrati. Vi är därför stolta över att stötta föreningen Wikimedia i deras arbete att engagera fler skribenter med olika bakgrund som vill stärka det fria ordet.” Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
Svenska Postkodstiftelsen finansierar projektet.

Har du idéer?

Nu ser vi fram emot att fler människor över hela landet blir medlemmar i Wikimedia Sverige och deltar i vår verksamhet – fysiskt och digitalt. Därför vill vi väldigt gärna höra dina tankar om vilka aktiviteter vi ska skapa och hur du kan hjälpa till. Välkommen att bidra!

Kontakta gärna Josefine (josefine.hellroth.larsson@wikimedia.se) eller Tore (tore.danielsson@wikimedia.se) för att bolla idéer eller få mer information.