Wikipedia-strejk orsakar ändring i lagförslag

Efter drygt två dagars strejk från de italienska wikipedianerna har den italienska regeringen beslutat sig för att ändra i lagen. Sajten Linkiesta skriver: ”Wikipedia come back with us, they changed the law”.
Och på huvudsidan, där det hittills bara stått varför sajten är stängd, står det numera så här också:

Uppdatering: stängningen av Wikipedia har rönt stor uppmärksamhet från media, företag, föreningar och medborgare. Vissa politiker har uttryckt sin avsikt att lägga fram ändringsförslag som skulle skydda Wikipedia från de skyldigheter och förfaranden som anges i punkt 29 i förslaget till förordning. DDL är under diskussion här (passerade deputeradekammaren den 11 juni 2009, ändrat av senaten 10 juni 2010).
Bidragen kommer att förbli dolda tills diskussionen vid deputeradekammaren, planerad till morgonen den 6 oktober 2011.
Rätten att använda nätet som en källa till kunskap är och förblir vår prioritet.
[Källa]

Grattis, önskar vi, och hoppas att italienska Wikipedia kommer att öppnas snart igen.

1 tanke om “Wikipedia-strejk orsakar ändring i lagförslag

Comments are closed.