Tiotusen boksidor korrekturlästa i svenska Wikisource

Pallas Athena väntar på din insats. Ur Illustrerad Verldshistoria (1875) Tillväxten av gröna och gula sidor i svenska Wikisource. Måndagen 11 april passerade den svenskspråkiga grenen av Wikisource, det fria biblioteket, en viktig milstolpe. Man hade då korrekturläst texten av…