Rapport från chaptermötet i Berlin 2011

Rapport om Wikimedia Sveriges närvaro på chaptermötet i Berlin 2011.

Jag har närvarat på det årliga chaptermötet, i Berlin där jag har representerat och presenterat Wikimedia Sverige.

Chaptermötet som redan har beskrivits på engelskspråkiga Wikipedias anslagstavla är en chans för representanter från olika Wikimedia-chapters och Wikimedia Board of Trustees att träffas, diskutera och samorganisera sig för att nå Wikimediarörelsens gemensamma strategiska uppdrag.

Att närvara på chaptermöte har gjort det mer påtagligt för mig att vi verkar för en internationell rörelse – ”the Wikimedia Movement” – och att det finns erfarenheter att ta tillvara från chapters och andra aktörer. Vi delar gemensamma värden och anordnar olika aktiviteter för att stödja fri kunskap. Ofta står vi inför samma typ av problem. Man kan inspireras av varandra i stort som smått: En liten och kul grej är det Wikipedia-frimärke som Wikimedia Israel har tagit initiativ till. Eller den stora fototävling som ägde rum 2010 i Nederländerna och som nu skall utvidgas till så att den skall omfatta flera länder i Europa. Jag talar om tävligen Wiki Loves Monuments 2011 som även Wikimedia Sverige planerar att delta i och som någon (kanske du?) kommer att blogga om längre fram. Ibland sätter länders olika lagstiftning käpparna alldeles brutalt i hjulet. Representanter från Italien och Ukraina påpekade att deras chapters inte kan vara med i tävlingen eftersom det i dessa länder inte är tillåtet att ta bilder av ”monument” och sedan lägga upp dom under en fri licens. I Sverige är detta ok enligt Lag (2005:359) 24 §: ”Konstverk får avbildas […] om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus […] Byggnader får fritt avbildas.” I Tyskland har man ett bra juridiskt namn på ungefär denna rättighet: Panoramafreiheit (panoramafrihet).

En sak som kändes oroande är den studie (”Editor Trends Study”) som Erik Möller presenterade och som visar att det totala antalet aktiva skribenter på alla stora språkversioner av Wikipedia minskar sedan 2007. Det verkar finnas två stora problem:

1. Färre personer blir nya skribenter. Ett exempel: Under 2007 hade engelskspråkiga Wikipedia sitt allra högsta inflöde av nya skribenter. Som flest tillkom drygt 14 000 nya användare per månad. Under 2010 har antalet nya användare sjunkit en bra bit under 8 000 nya användare per månad.

2. Av de nya skribenterna är det färre som förblir aktiva. Ett exempel: 2005 stannade ca 30 % av de nya skribenterna på engelskspråkiga Wikipedia kvar och var aktiva under minst ett år. Men i slutet av 2009 är det bara 10 % av nykomlingarna som stannar kvar så länge. Denna trend verkar dock ha mattats av om man tittar på de senaste tre åren. Tråkigt bara att kvarhållningsgraden har stabiliserat sig på en så låg nivå.

Inflödet av nya aktiva skribenter är på det hela taget mindre än utflödet av Wikipedia-veteraner vilket betyder att det totala antalet aktiva skribenter minskar. Så frågan är:

1. Hur man får fler nya skribenter att stanna kvar?

2. När man vet hur man får fler nya skribenter att stanna kvar, hur ökar man då inflödet av nya skribenter?

Farlig trend: Färre aktiva skribenter på Wikipedia.

Bild och licens: Anna Lena Schiller, CC-BY-SA 3.0

En röd tråd som jag tyckte mig följa genom hela konferensen, inte bara under sessionen ”Accountability and Legitimacy”, var frågan om vilka grupper ett chapter, som till exempel Wikimedia Sverige, är ansvarigt inför och hur ett chapter upprätthåller sin legitimitet. Det finns en risk förknippad med att vissa chapters idag får in stora donationer på grund av Wikipedias starka identitet och att Wikimedia-rörelsen är en mycket decentraliserad frivillighetsorganisation där det är svårt att utkräva ansvar. Om ett chapter någonstans, någongång trampar ordentligt i klaveret så skulle detta kunna slå hårt tillbaks på hela rörelsen rykte. Därmed borde varje chapter (speciellt styrelsen) i förlängningen vara ansvarigt mot alla grupper som på något sätt är involverade i, eller har donerat till, vilket som helst av Wikimedias systerprojekt. Samtidigt kan de flesta inom ett chapter inte ägna mer än en begränsad arbetsinsats på chapter-arbete eftersom det är oavlönat. Det är lättare att utkräva ansvar av anställda personer. ”Professionalisering: Den första anställda” var ett tema som behandlades under söndagen.

Pålitlighet, trovärdighet och legitimitet?

Bild och licens: Anna Lena Schiller, CC-BY-SA 3.0

Wikimedia Sverige upprätthåller sin legitimitet genom att så långt som möjligt, med hänsyn till våra begränsade men ändå växande resurser, jobba för ”att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.” såsom det det står i våra stadgar. Dessutom måste vi informera om vad vi gör – föreningen till omvärlden, styrelse till medlemmar, medlemmar till styrelse, föreningen till andra chapters och till Wikimedia Foundation. En session tog upp internkommunikation ”International communication and coordination”. Det finns gott om personer involverade direkt eller indirekt i de olika Wikimedia-projekten som verkligen vill veta vad vi på svenskspråkiga Wikipedia gör, som uttryckligen ber om det och inte bara skulle läsa en rapport som en artighetsgest. Därför har alla chapters kommit överens om att lämna rapporter på engelska på meta. Här hittar du Wikimedia Sveriges publicerade rapporter. Om du har gjort något Wikimedia-Sverige-aktigt som du vill berätta om för den engelskspråkiga Wikimedia rörelsen – skriva själv ett par rader i rapporten. Om du istället är intresserad av att skriva på svenska och nå en svensk publik kan du gästblogga på Wikimedia Sveriges blogg.

Visst finns det en uppsjö av grupper, informationskanaler och projekt inom Wikimedia-rörelsen. Ibland är det svårt att hålla tungan rätt i mun. Som ett led i att göra organisationen lite mer överskådlig pågår ett projekt som är ett försök till att klargöra olika gruppers roller och ansvarsområden. Projektet presenterades under rubriken ”Introduction to Movement Roles”.

Slutligen vill jag nämna sessionen ”Volunteer management” som handlade om att rekrytera nya och engagera existerande volontärer. Ansvarskänsla är visserligen en drivkraft för vissa volontärer men i slutändan skall det helst vara kul också. Wikimedia Kenya har lyckats bra genom att uppmuntra medlemmar att tillsammans ta sig ut och berätta om Wikipedia i skolor. Här är en lista över Wikimedia Sveriges verksamhetsberättelse. Vad skulle kunna få dig att ta steget från att vara en passiv eller observerande medlem till att bli måttligt aktiv eller till och med förekomma med helt egna initiativ till insatser?

Vilka Wikimedia-aktiviteter vill du vara med på?

Wikimedia Sverige har under året medverkat i bland annat

fotosafaris och wikiträffar, presentationer av Wikipedia,

bilddonationer och interna möten såsom det årliga chaptermöte

som här har beskrivits. Saknar du något?

Vad önskar du för att aktivera dig i Wikimedia Sverige?

Bild och licens: Anna Bauer, CC-BY-SA 3.0