Licensvillkor som säkerställer tillgänglighet

Biblioteksvärlden jobbar för att öka tillgängligheten på de media som de besitter. Att fastslå lämpliga licensvillkor för användning av digitaliserat material är inte okontroversiellt när det finns ekonomiska intressen att ta hänsyn till.

Wikipedia som är ett icke-kommersiellt projekt använder licensvillkor för att säkerställa tillgängligheten på encyklopedin för användarna.

Microsofts nya översättningsverktyg

Idag meddelade Danese Cooper, som är teknisk chef på Wikimedia Foundation, att Microsoft Research center kommit med ett nytt översättningsverktyg för att underlätta översättning mellan språkversioner av Wikipedia: WikiBhasha takes content from a targeted Wikipedia page and displays a machine…