Wikimedia Sverige svarar SFF: Ni får gärna delta i arbetet

Idag skrev Riksarkivet och Digisam ett svar till Svenska Fotografers Förbunds öppna brev till Riksarkivet och Kulturdepartementet. Eftersom vi nämns i brevet på ett föga smickrande sätt ville vi också svara. För Wikimedia Sveriges del finns en fråga som överskuggar…

Projekt Swecon 2012

Swecon är ett årligt science fiction- och fantasylitteraturarrangemang, någonstans mellan en litteraturfestival och en konferens med små inslag av mässa. Föredrag, intervjuer, paneldiskussioner, gruppdiskussioner, umgängesyta och bokförsäljning. Årets Swecon är Kontrast i Uppsala, och äger rum 5–7 oktober. Där skall…