Telenor för fri kunskap: Wikipedia gratis i mobila enheter i Asien

Jimmy Wales, utvecklingsminister Heikki Holmås och kronprins Hakon närvarade vid den högtidliga ceremonin där Telenor förklarade att de nu låter Wikipedia vara gratis i mobila enheter. Beslutet berör i första hand ca 140 miljoner människor i Asien. Personer på landsbygden…