Välkommen Suzan Tutak, vår nya ekonomiadministratör

Hej!

Profilbild
Jag heter Suzan Tutak och är anställd på Wikimedia sedan början av November på deltid.
Har senaste 1,5 året haft som målsättning att bli klar med min utbildning som jag går på Företagsekonomiska Institutet. Är nu i slutfasen med examensarbetet som beräknas bli färdig i December.

Att börja på Wikimedia ger mig en möjlighet att kombinera de olika vägar jag har att ta inför framtiden.
Har en del erfarenheter med mig från andra bolag och har jobbat med ekonomi i många år.
Dessutom nu också fått en certifiering på mina  kunskaper, vilket hela tiden har varit målet för mina studier.

På min fritid har jag varit aktiv i andra ideella föreningar under ett antal år, i olika former och tycker det mest intressanta är alla möten.
Är också gift och har fyra barn i olika ålderspann.
Två utflugna och två hemmavarande…
Min fritid styrs mycket av deras aktiviteter,
mycket fotbollsträningar att springa på….

Det som jag redan nu efter så kort tid  kan se och känna, är att alla inom Wikimedia visar ett stort engagemang för det som är föreningens mål och visioner.

Den stora motivationen som driver , bygger och utvecklar.
En mycket spännande område och en helt ny värld för mig att möta.
Jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter och så småningom kunna bli en sann wikipedian.

1 tanke om “Välkommen Suzan Tutak, vår nya ekonomiadministratör

Comments are closed.