Wikimedia Skandinavien – ett första möte

En söndag i april träffades representanter för Wikimedia i Sverige, Norge och Danmark i Oslo för några intensiva timmars överläggning om kommande samarbeten. Vi har tidigare haft lite kontakter mellan våra nationella Chapters, men det är först nu vi kommer oss för att göra gemensamma saker.

Några utmaningar vi delar att vi är små ideella föreningar som stöttar en väldigt stor och välkänd webbplats. Wikipedia har ett mycket gott renommé och det saknas inte uppslag till spännande samarbeten. Men som organisation måste vi prioritera och välja det som ger mest nytta av det engagemang vi lägger in. Några saker skiljer oss också åt. I Norge betonar de verkligen att de har Wikipedia på tre språk, bokmål, nynorsk, och samiska. Framförallt bokmål och nynorsk är väldigt levande och ger spännande interna samarbeten. Danmark har även samarbeten med Färöarna och Grönland, som i sin tur ger annorlunda utmaningar.

Vi lyckades iallafall enas om att vi ska göra en nordisk årsbok. Vi tror att vi kan inspirera oss själva och andra Chapters runt om i världen om vi kan berätta hur vi samarbetar mellan olika länder. Det blir en liten skrift som framförallt kan delas ut till blivande samarbetspartners.

Vi hoppas att vi framöver kan satsa på gemensamma aktiviteter som kommer från gemenskapens projekt. Kanske skulle man göra fotosafaris längs norsk-svenska fjällvärlden, eller göra fotosafari på båda sidor Öresundsbron. När många personer från våra länder bor på andra sidan gränsen kan vi ta hjälp av varandra på helt nya sätt.

Öresundsbron med Pepparholmen
Foto: Holger Ellgaard Licens: CC-BY-SA-3.0

Vi funderar på om det finns möjlighet att göra något med den samiska Wikipedia. Det samiska kulturarvet spänner sig ju från Norge och Sverige in över Finland och Ryssland. Sametinget ligger i Sverige, men samiska universitetet ligger i Norge. Vi måste fundera mer på hur vi lägger upp ett samarbetsprojekt och hur vi skulle kunna göra det. Någonting ska vi väl kunna hitta på. Har du förslag eller idéer om hur vi kan utveckla den samiska delen av Wikipedia? Känner du någon som arbetar med samisk kultur? Känner du någon som har samiskt påbrå eller familj som kan vara en resurs framöver?