Internet i Sverige: söka, finna, märka upp

De senaste veckorna har jag roat mig med projektet Internet i Sverige, som drivs med hjälp av bidrag från Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Syftet är att förbättra svenskspråkiga Wikipedias artiklar med anknytning till internet i Sverige. Mitt uppdrag handlar, åtminstone nu inledningsvis, om att identifiera och kvalitetsmärka de artiklar som är relaterade till ämnet. Vad finns och vad behöver vi göra åt dem? Tanken är att det skall göra det enklare för dem som sedan vill bygga på artiklarna: metaarbete är bara meningsfullt om det faktiskt ger resultat i själva texterna.

Således har jag gått igenom artiklarna i Kategori:Internet i Sverige och märkt upp dem med en mall som skall visa hur viktig artikeln är för ämnet och hur bra den är. Jag har tittat på några olika saker: innehåll (hur omfattande är texten? Saknas någonting?), språk och wikifiering (finns det uppenbara språkmissar? Skulle man behöva arbeta mer för att anpassa texten till Wikipedia?), bilder, samt källor (hur mycket är källbelagt? Finns det ordentligt med fotnoter? Hur trovärdiga är källorna?). Slutligen försöker mallen ge någon form av omdöme kring artikeln som helhet, så att man skall kunna ställa hur central den är för projektet mot hur bra den är och på så sätt få en bild av vilka artiklar som främst borde prioriteras.

Matris, projekt Internet i Sverige

Det här är förstås inte en exakt vetenskap. Vilka artiklar borde finnas med? När jag började fanns det över trehundra artiklar i kategorin svenska bloggare. Många artiklar hade hamnat där helt enkelt eftersom de handlade om personer som var från Sverige och hade en blogg, ungefär som om jag hade kategoriserats bland svenska fotbollsspelare om jag hade haft en artikel på svenskspråkiga Wikipedia, eftersom jag tycker om att sparka boll ibland på fritiden. Det är inte vad kategorin är tänkt för. Wikipedias kategorier finns för att man skall kunna hitta andra artiklar inom samma ämne. Det går förlorat om de faktiskt relevanta artiklarna drunknar i en oöverblickbar massa.

Men var drar man gränsen? Vem har haft bloggandet som en central eller uppmärksammad del av sin offentliga gärning och vem har det inte? Och när man väl är klar där: var drar man gränsen mellan att verka inom IT-sektorn i allmänhet och internet specifikt? Hur försöker man enhetligt bedöma källorna i artikel efter artikel? Det blir oundvikligen personliga bedömningar och en smula godtyckligt. Men det är inte hela världen, även om man förstås gör sitt allra bästa: det viktiga är att man får en översikt och kan se om en artikel är viktig eller inte, om den behöver åtgärdas eller inte.

En intressant aspekt av arbetet är att det förvisso är finansierat utifrån, men som allt annat på Wikipedia måste det fungera helt och hållet inom uppslagsverkets egna ramar. Ingen kan utifrån förlänas auktoritet på Wikipedia, och om andra tycker att jag har gjort saker på fel sätt har de lika mycket rätt att ändra det. Det är egentligen inte ett problem: det kräver bara att man verkligen ser till att man arbetar enligt Wikipedias normer och, förstås, ser till att göra det man gör tillräckligt väl för att andra inte skall ha invändningar. Och om de har det? Tja, då får de hjälpa till att förbättra det hela. Det är så Wikipedia fungerar.

Jan Ainali, som leder Wikimedia Sveriges del av projektet, och undertecknad (Johan Jönsson) i all sin vildvuxna prakt.
Bild: Holger Motzkau. Licens: CC-BY-NC-SA-2.0.

Vi kan i alla fall konstatera att det finns en hel del att göra. Artikeln Internet i Sverige finns över huvud taget inte. Internets historia i Sverige är en ambitiös tidslinje, men inte mer än så. De flesta relaterade artiklar har ganska lite innehåll. Men så är det: Wikipedia är ett pågående projekt, inte en färdig produkt. Man måste börja någonstans, och visst finns det längre och mer genomarbetade artiklar även här.

Du får hemskt gärna kika in på projektsidan och hjälpa till att göra dem fler.