Projektet ”Wiki skills” söker folk

Wikimedia Sverige kommer att delta i EU-projektet ”Wiki skills”. Nu söker Wikimedia Sverige dig som vill arbeta på timbasis för projektet.
Samskriv i en wiki. Licens: CC-BY-SA 3.0

Wikimedia Sverige är som en av åtta partners med i EU-projektet ”Wiki skills”.

Vad handlar då detta projekt om?

Enligt projektbeskrivningen syftar ”Wiki skills” till att ur ett wiki- och nätgemenskaps-perspektiv:

 • Utveckla processer och dra lärdomar om hur man samarbetar, tar gemensamma beslut och hanterar konflikter medan man deltar i tillväxten och utvecklingen av en lärande och arbetande nätgemenskap.
 • Förbättra förmågan att samarbeta med andra medan man redigerar och författar text.
 • Lära sig att utnyttja det befintliga kulturella arvet (?!)
 • Tillskansa sig digitala baskompetenser

Projektet är en del av EU:s program för livslångt lärande och har målgrupperna:

Hela projektet består av åtta så kallade arbetspaket med sammanlagt 26 olika uppgifter. I stora drag skall man inom projektet:

 • kartlägga existerande utbildningsmaterial om wiki-användning (möjligen skapa nytt utbildningsmaterial)
 • sätta ihop och hålla testutbildningar mot de olika målgrupperna
 • utifrån testutbildningarna analysera användarnas behov och författa en behovsanalys
 • förfina och vidareutveckla kurserna
 • i bok och video utarbeta riktlinjer till kursledare
 • hålla i distanskurser och fysiska träffar där kursmaterialet används

Till dessa uppgifter tillkommer sådant som att sätta upp webbplattform för samarbete och distansutbildningar, koordinera, rapportera, följa upp, tillgängliggöra och sprida resultatet av projektet.

Wikimedia Sveriges skall:

 • leda arbetet med behovsanalysen. Det innebär att vi skall organisera arbetet med behovsanalysen, samla in alla parters erfarenheter och formulera en rapport.
 • leda spridningen av projektets resultat vidare till Wikimedia-gemenskapen
 • definiera, skapa och anpassa träningsmaterial riktat mot vår målgrupp. Wikimedia Sveriges plan är så klart att använda Wikipedia och andra Wikimedia-projekt som goda exempel på wikier.
 • organisera wiki-kurser i Sverige
 • i övrigt bidra till projektet

Sammanlagt har Wikimedia Sverige blivit beviljade 44.161 Euro från EU. Dessa pengar skall räcka i två år, dels till resor men framförallt till ersättning åt den eller de personer som anställs/hyrs för att jobba aktivt med projektet. Man får naturligtvis bidra som volontär också om man vill det. Arbetet kommer antagligen att ske ryckvis med större arbetsinsatser vid enskilda tillfällen.

I egenskap av projektledare söker jag nu:

 1. Kursdeltagare: Deltagare till de kommande wiki-kurserna. Gör en icke-bindande intresseanmälan genom att mejla kontaktuppgifter till wiki-skills(at)wikimedia.se. Märk ärenderaden med ”Wiki skills, kursdeltagare”. Beskriv eventuellt kortfattat din hittillsvarande erfarenhet av wikier.
 2. Volontärer: Volontärer och personer som är allmänt intresserade av projektet. Mejla kontaktuppgifter till wiki-skills(at)wikimedia.se. Märk ärenderaden med ”Wiki skills, volontär”. Skriv gärna en rad om dig själv också.
 3. Dig som vill arbeta på timbasis för projektet mot ersättning: Läs mer och ansök.

Tills vidare: God jul!

2 tankar om “Projektet ”Wiki skills” söker folk

 1. Pingback: Wikimedia Sverige

Comments are closed.