Vill du hjälpa Wikimedia Sverige att växa?

År 2012 ska Wikimedia Sverige expandera verksamheten, och erbjuder därför en halvtidskonsulttjänst i december (80 timmar) som stöd till styrelsens arbete och förberedelse av nästa års verksamhet. Fokus ligger på kommunikation med medlemmar, frivilliga, systerorganisationer samt externa samarbetspartners, ekonomifrågor (redovisning…