Wiki Loves Monuments har startat!

Villa Högberga.

Som vi tidigare har berättat kommer den europeiska bildtävlingen Wiki Loves Monuments arrangeras under hela september månad. Och nu har den börjat! Under de första timmarna har ett femtiotal svenska bilder laddats upp och de finns samlade här.

Målet med tävlingen är att ta bilder av byggnader, statyer och andra minnesmärken runt om i Sverige. Mer information finns också i vårt pressmeddelande från igår samt på tävlingens hemsida där all information finns om hur man gör för att delta i tävlingen. Alla är välkomna, det enda som behövs är en kamera och tillgång till internet.

En av de första bilderna som laddades upp i tävlingen var bilden på Villa Högberga tagen av användare Nordelch. Bakom användarkontot finns Udo Schröter, en av våra flitigaste fotografer:

-Jag har sedan länge bidragit med bilder på kulturhistoriskt värdefulla föremål och byggnader. Med tävlingen hoppas jag att de blir uppmärksammade och använda även utanför Wikipedia säger Udo Schröter.

Bilden är licensierad under (CC BY-SA 3.0) vilket är en fri licens som medger att andra sprider bilden vidare och använder och bearbetar den så länge de uppger upphovsmannen.

Villa Högberga är ett av de många byggnadsminnen som vi vill dokumentera i bild. För att underlätta att hitta byggnadsminnena har vi skapat en karta här med alla byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen utmärkta så att de är lätt att hitta. Detta har skett tillsammans med Riksantikvarieämbetet vars bebyggelseregiser ligger till grunden för kartan och de listor över byggnadsminnen som finns samlade här på Wikipedia. Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet är våra samarbetspartners i tävlingen.

1 tanke om “Wiki Loves Monuments har startat!

Comments are closed.