Finns det verkligen mer att skriva om i Wikipedia?

Ibland kan man höra folk säga att Wikipedia börjar bli färdigt, att det finns färre saker att skriva om. Framför allt på engelskspråkiga Wikipedia där det finns flera miljoner uppslagsartiklar är det svårt att hitta saker att skriva om. Jag har nog själv sagt det vid ett par tillfällen.
Men si, det stämmer inte!
Överallt, både på och utanför Wikipedia, gör folk research om alla möjliga aspekter av Wikipedia. Och idag hittade jag en sida där en grupp användare hade tittat på det där med hur många artiklar som saknas på Wikipedia, d.v.s. hur väl Wikipedia täcker de ämnen som är relevanta. Röda länkar går till artiklar som ingen har skrivit än, medan blåa går till artiklar som redan finns. Resultatet på den sidan överraskade mig.
I juli fanns det 5,696,942 röda länkar på engelskspråkiga Wikipedia. Och vad som är märkligare ändå: antalet ökar!
Tänker man efter är det inte så konstigt. Om man har en artiklar som består av 100 ord, kan man maximalt ha ett hundratal länkar (troligen har man färre eftersom en text där alla ord är länkade är jobbig att läsa). Skapar man sedan artiklar på 100 ord vardera från de röda länkarna, har betydligt fler tänkbara länkar. Vissa länkar kommer att överlappa varandra, men antalet kommer likafullt att växa och gå djupare allt eftersom antalet artiklar ökar. Med över 3 miljoner artiklar på Wikipedia, varav ganska många är bra mycket längre än 100 ord, finns det goda skäl att anta att tro att det inte kommer att saknas nya artiklar att skapas än på mycket länge. Det är bara att hugga in.

1 tanke om “Finns det verkligen mer att skriva om i Wikipedia?

Comments are closed.