Wikimedia Sverige på Nordiskt Forum – ”Dela din bild av feminismen!”

Skrivstuga, Litteraturhuset (2014-06-03)
Från skrivstugan på Litteraturhuset i Göteborg, 3 juni 2014. (Av Per A.J. Andersson [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Sedan drygt en vecka tillbaka står det klart att Wikimedia Sverige har blivit beviljade medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) för att fortsätta vårt projekt som handlar om att jämna ut den sneda könsrepresentationen på Wikipedia. Det känns särskilt givande att få ta vidare de lärdomar vi kunde dra från vårt tidigare projekt och fortsätta ta viktiga steg mot att fler kvinnor bidrar till Wikipedias innehåll. Vi har skrivit om det här på bloggen senast i april och flera gånger tidigare.

Den här gången kör vi igång med stort buller och brak genom att hålla ett fyra dagars Wikimaraton i samband med Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni. Tusentals deltagare med engagemang för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik väntas komma, och vi vill hinna med att prata med alla. Vi kommer att finnas i monter H:3 på Malmömässan, och för den delen av konferensen krävs ingen konferensbiljett. Alla som har möjlighet att komma förbi, erfarna som oerfarna på Wikipedia, är så klart oerhört välkomna. Sveriges Kvinnolobby står som medarrangör till hela mässan och det är de som har bjudit in oss.

Programinnehållet

Varje dag anordnar vi dagens utmaning som består av redigeringsuppgifter som går att utföra på plats och som givetvis belönas med fina priser.  Dessutom har vi ett fast schema med några mycket intressanta programpunkter som vi kör varje dag. De är en blandning av både praktiska workshops och det som vi kallar för miniseminarier, och ser ut som följer:

1. 9 % Kvinnor på Wikipedia (Miniseminarium, 15 minuter)

Vi berättar om bakgrunden till projektet Kvinnor på Wikipedia och erfarenheterna från vårt arbete och ställer frågor om deltagande, kunskapsdelning och crowdsourcing. Vi berättar om varför vi tycker att det är viktigt för Wikipedias framgång att ha en diversifierad användarbas, som representerar många olika perspektiv och erfarenheter för att berika både ämnesinnehåll och diskussioner.

2. Dela din kunskap på Wikipedia (Workshop, 20 minuter)

Här tänker vi ge handfasta tips och praktisk vägledning till hur det går till att redigera på Wikipedia. Jag vill gärna föra fram budskapet om att dela sin kunskap på Wikipedia genom att redigera är ett utmärkt sätt att faktiskt göra skillnad och bidra till att sprida värdefull kunskap till många och medvetandegöra allmänheten genom den unika möjlighet till folkbildning som Wikipedia innebär.

3. Vem formar bilden av feminismen? (Miniseminarium, 15 minuter)

I det här seminariet vill vi uppmärksamma Wikimedia Commons och den spridning som visuell media där får genom de fria licenserna.

4. Dela din bild av feminismen! (Workshop, 20 minuter)

Här kommer deltagarna att få en inblick i hur enkelt det är att ladda upp foton till Wikimedia Commons och stöd i att identifiera kategorier att bidra till.

Vad hoppas vi få med oss?

Med det här innehållet ser vi chansen till att både praktiskt få visa tillvägagångssätt och inspirera till agerande och att flera nya användare testar att göra redigeringar och hittar sin väg till att fortsätta med egna bidrag till Wikipedia och Wikimedia Commons i framtiden. Jag ser också fram emot möjlighet få feedback från användare som i nuläget inte bidrar till Wikipedia. Vilka hinder upplevs finnas för att ta steget till att bidra till Wikipedia? Vilka idéer finns för hur vi på Wikimedia Sverige kan använda ett inkluderande arbetssätt i vårt arbete med att nå Wikipedias i nuläget underrepresenterade grupper?

Samma helg finns andra intressanta evenemang i Malmö. På Malmö konsthall anordnas Wiki-Kik för fler kvinnliga konstnärer på Wikipedia klockan 11-17 lördagen den 14 juni. Läs mer om den på http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/5393