Arbetet för fler kvinnor på Wikipedia fortsätter

”Kunskap är farligt hos folket – den gör att människorna ser vad som är fel och vågar säga ifrån. Sprid kunskapen.” Bild: Barococco Licens: Public domain.

Sista veckan har det varit mycket skriverier om BUS och deras anmälan mot Wikimedia Sverige och offentligkonst.se.

Fokus har därmed förflyttat sig från allt det andra arbetet som Wikimedia Sverige gör. Därför tänkte jag lyfta fram arbetet med kvinnor. Detta arbete uppmärksammades av Hillevi Wahl på Metro i en kolumn, där hon uppmanade fler kvinnor att våga ta steget ut och börja redigera eller fotografera till Wikipedia. Hon gjorde även plustecken för Wikimedias skrivstugor och såg dem som en kraftfull kvinnosatsning.

Det behöver inte vara så att enbart 9% av de som redigerar på Wikipedia är kvinnor. Alla bär vi på kunskap och kan hjälpa våra barn att ha tillgång till den genom att samla den på ett ställe, givetvis med tillförlitliga källor. Kvinnor, liksom män, har lika lätt att lära sig och skriva på Wikipedia, och bli wikipedianer, men som Wahl skriver så verkar många kvinnor vara rädda för tekniken och hur man gör. En annan spärr, som jag såg hos en ny användare tidigare i veckan, är:

”Vem skall man fråga för att få redigera i en artikel?”

Många funderar även på om deras kunskap passar på Wikipedia. Vem vill till exempel läsa om kajal? Enligt statistiken var det faktiskt 444 läsare de senaste 90 dagarna, när jag skriver detta, så det är en hel del som har intresse av att veta mer, och artikeln skulle kunna utökas mycket och även få källor som gör den ännu bättre. Alla är inte intresserade av att läsa om division 1 fotbollsspelare, som Mirca Selimovic som bara hade 129 läsare. Vad jag vill visa med detta exemplet är att det finns väldigt många intressanta ämnen som ligger utanför de teknikintresserade killarnas domäner. För mig var det faktiskt väldigt intressant att läsa i artikeln hur och varför man har kajal, eftersom det inte är något jag som kille eller man har frågat tjejer om, och jag kommer att läsa på mer i artiklarna om smink, men behöver hjälp med att få dem utförligare så att jag kan lära mig om det. Tänk på att all kunskap är viktig, vad man sedan gör med kunskapen är en annan sak.

Dessa hinder, och andra, försöker Wikimedia Sverige råda bot på och har därför under 2013, och fram till maj 2014 haft ett projekt med namnet ”Kvinnor på Wikipedia” . Med stöd av Ungdomsstyrelsen har projektet kunnat åka land och rike runt och erbjuda skrivstugor dit hugade kvinnor har kunnat komma, ta en fika och lära sig allt om hur man redigerar och förbättrar artiklar i uppslagsverket. I Göteborg ordnades skrivstuga varje vecka i 15 veckors tid för att få kontinuitet. Projektet har varit framgångsrikt och det kommer nu att fortsätta även detta året. Ett av projektets delar var att delta på den feministiska mässan Nordiskt Forum för att belysa problematiken och få fler kvinnor att se att de kan medverka.

Eftersom jag ser Wikipedia som ett demokratiprojekt så ser jag faran i att en grupp blir överrepresenterad jämfört med andra grupper. Det leder lätt till att vissa strukturer sätter sig som sedan blir svåra att få bort om de inte är positiva för projektet. För att kunna bryta olika maktstrukturer behövs nytt blod och nya synsätt, vilket Adrianne Wadewitz påpekar när hon säger att det behövs fler feminister som skriver på Wikipedia oavsett kön, för att tydliggöra könsskillnaderna och uppmärksamma de strukturella problem som begränsar delar av befolkningens handlingsutrymme till att delta och börja redigera. Detta håller jag med om, även om det inte bara är feminister som behövs, utan alla typer av personer, med alla typer av intressen som vill vara med och bygga världens största uppslagsverk. När Wikipedia fungerar som bäst så blir wikipedianerna bedömda utifrån hur de redigerar och inte efter kön, hudfärg eller ålder. Detta gör att det blir ett roligt sätt att vinna respekt i gemenskapen. Testa! Det gjorde jag, och jag fastnade.

Är du själv kvinna som läser detta, kom till skrivstugorna! Är du man och känner intresserade kvinnor, tipsa dessa att komma. Ta chansen att lära er mer och ha roligt samtidigt. Träffa andra likasinnade och skriv om dina intressen eller välj för dig okända ämnen och läs på så du kan skriva och sprida din nya kunskap. Det är roligt och ju fler som skriver desto bättre blir uppslagsverket!

Svaret till vem man skall fråga för att få redigera i en artikel får ni här: Ingen! Alla kan gå in och rätta felaktigheter i alla artiklar, och lägga till faktauppgifter. Glöm bara inte att ange källor. Var djärv och testa att redigera. Gå gärna in på Deltagarportalen och läs mer. Får du problem kan du alltid be en fadder om hjälp eller skriva en fråga på artikelns eller en annan användares diskussionssida. Länk dit finns uppe bredvid rubriken på sidan du är på.

Harald Andersson
Styrelseledamot i Wikimedia Sverige