Wikimedia Sverige i Almedalen 2015

Vi drar till Almedalen och bidrar till att fri kunskap hamnar på agendan. Varför är det ett viktigt arbete för föreningen? Vi känner att finns ett omättligt behov av mer kunskap om fri kunskap. Idag är det nämligen ingen självklarhet att det som produceras för offentliga medel blir fritt tillgängligt för alla medborgare och ett aktuellt exempel finns i förslaget från EU-parlamentet som, om det antas, begränsar panoramafriheten. I Almedalen samlas personer med kraft att påverka och är därför är det viktigt att vi är där med våra perspektiv.

Grön picnic (9209740372)
Foto: Miljöpartiet de gröna (Grön picnic) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Vi kommer att delta i två programpunkter. Under måndagen arrangerar Chalmers, ihop med Karolinska Institutet och Lunds Universitet, ett seminarium under titeln ”MOOCs och framtidens lärande” som berör frågor om hur digitalisering påverkar högre utbildning och vilka möjligheter MOOCs (Massive Open Online Courses) har för att sprida kunskap och högre utbildning globalt. I detta seminarium deltar vi i panelen med erfarenheterna som Wikimediarörelsen har av att framgångsrikt jobba för global spridning av fri kunskap genom våra olika projekt och fria licenser.

Under tisdagen bevakar vi två seminarium som Vetenskap och Allmänhet arrangerar i Ideella trädgården. Vi är sedan nyligen medlemmar i Vetenskap och Allmänhet och ämnena är kända för oss. Lunchseminariet ställer frågan: Hur får vi in civilsamhällets expertis i forskning och innovation? och arrangeras med Vinnova som vi ju har fått många projektbidrag från. Senare under eftermiddagen blir det ett dialogseminarium ”Forskning i samverkan- dialog för framtiden” som ligger väldigt nära den verksamhet vi gör med ämnesexperter och universiteten.

Är det läge för en Wikifika i Visby? Hör av dig i så fall till @SaraMrtsell och @Jan_Ainali.