10 kvinnor på Wikipedia-läger

Molkom_från_vattentorn_015
Molkoms folkhögskola

Den 4-8 juli 2016 äger det första svenska Wikipedia-lägret rum. Platsen är Molkoms folkhögskola i Värmland. Tio lyckliga stipendiater fått chansen att djupdyka ner i Wikipedia, men också göra en resa mot hemligt mål, och presentera andra för Wikipedia, när Molkoms folkhögskola under onsdagskvällen den 6 juli har öppet hus för alla Wikipedia-intresserade.
Tanken är att de tio stipendiaterna ska förbättra åtminstone 100 artiklar under de fem dagarna, inklusive att lägga till bilder. Kommer de att hinna? Vi återkommer med fler rapporter.
Bakgrund
Wikipedia-lägret är ett av Wikimedia Sveriges initiativ för att komma till rätta med den snedfördelning mellan könen som finns på Wikipedia. Stipendiet utlystes i mars 2016, inspirerat av armeniska Wikipedia-läger för ungdomar.
För mer information, kontakta Lennart Guldbrandsson, 070-207 80 05, eller info@kvinnligahuvudpersoner.se.
Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser med omkring en halv miljard besökare per månad. Wikipedias mål är att ge världen tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Vi arbetar därför med att stödja alla underrepresenterade grupper. Mätningar har visat att bara någonstans mellan 9 och 23% av alla som bidrar till Wikipedia är kvinnor. Det underskottet påverkar innehållet i Wikipedia. Bristen på mångfald  bland de som skriver artiklar gör att ämnesområdena som täcks på Wikipedia kan bli ofrivilligt homogena. Inom vissa områden saknas artiklar om kvinnor som borde ha artikel, och artiklar som främst intresserar kvinnor är kortare än dem som främst intresserar män. Detta underskott kan även styra ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att skriva på ett encyklopediskt sätt så kommer den massiva underrepresentationen av kvinnor göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv.
Wikimedia Sverige har därför inlett flera initiativ för att uppmuntra en större mångfald bland skribenterna. Föreningen har anordnat olika evenemang i flera städer, inklusive veckovisa skrivstugor i Göteborg på temat litteratur. Arrangemangen är både uppskattade och effektiva.