Skolverkets utbildningsmaterial visar hur Wikipedia används

Editing Wikipedia (15730056135)
Av Wikimedia Finland (Editing Wikipedia) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Under våren har jag haft nöjet att få delta i att ta fram utbildningsmaterial till Skolverkets modul om textarbete i digitala miljöer, för gymnasielärare som deltar i läslyftet, en gratis och webbaserad satsning på kompetensutveckling som Skolverket sedan tidigare erbjuder grundskolans lärare och numera även gymnasiet. Igår publicerades den i sin helhet och det är den första modulen med gymnasielärarna som sina huvudsakliga mottagare och hela modulen består av åtta delar, varav jag har varit medförfattare till del två Informationskritik och kunskapsdelning. Den här delen av läslyftet ska fungera som ett stöd för lärare som vill utveckla hur de med sina elever kan arbeta med att kritiskt granska information och den har Wikipedia som sitt praktiska fokus och uppgiften som lärarna genomför som en del av kursen handlar om att granska olika artiklar och sätta sig in i de kvalitetskriterier som gäller för Wikipedias innehåll.

Forntida egypten övre radens verktyg

Förutom en inledande och fördjupande artikel, som problematiserar informationskritik och hur kunskaps förhandlas och skapas, ingår både lektionsupplägg och filmer i utbildningsmaterialet. I filmmaterialet  medverkar gymnasieläraren Per Fridberg och skolbibliotekarien Nils Marklund från Nils Fredrikssons utbildning i Svedala med sin klass och där berättar dem om sina erfarenheter av att granska och lära sig om Wikipedia genom att eleverna bidrar och skapar innehåll. I det avslutande momentet finns en valbar fördjupningsuppgift som handlar om hur eleverna efter att granskat Wikipedias innehåll går vidare till att fylla luckor och åtgärda de brister man har upptäckt.

Se filmerna från Svedala

Jag hoppas att många lärare får stor behållning av den här kompetensutvecklingen och får upp ögonen för att elever kan bli skickliga i att både hantera Wikipedias omfattande och varierande informationsmängd och att de kan påverka hur Wikipedia skrivs och utvecklas genom att bidra med sina kunskaper.

Sara Mörtsell, utbildningsansvarig Wikimedia Sverige