Hjälp oss att rädda panoramafriheten!

Petite_sirène_de_Copenhague_(conforme_à_la_loi_danoise)
Benito Prieur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0

Det kan vara svårt att göra sin röst hörd i viktiga frågor. Därför skickar EU-kommissionen då och då ut konsultationer. De är en enkel och snabb möjlighet för både enskilda och organisationer att ge sin input i en viktig fråga och på så sätt positivt påverka utvecklingen långsiktigt.

Som du kanske redan vet pågår just nu en konsultation om panoramafriheten. Det går att svara på den fram till den 15 juni. Det betyder att du har en utmärkt möjlighet att delge kommissionen dina tankar om värdet av panoramafrihet och hur inskränkningar i denna frihet påverkar just dig. 

Du kan hjälpa till på två sätt:

Gör din egen röst hörd!
Din röst behövs och vi hoppas att du tar chansen att själv besvara konsultationen som enskild individ (eller för någon annan organisations räkning) och därmed bidrar med ditt unika perspektiv. Konsultationen finns här.

För museum och arkiv innebär inskränkningar i panoramafriheten att det uppstår större osäkerhet kring hur de kan använda sina samlingar vilket i sin tur gör att arbetet tar längre tid och kostar mer. Men, inskränkningarna kan även skapa problem för dig som privatperson. Det kan till exempel vara svårt att veta vilka bilder man får publicera i sociala medier eller på sin blogg utan att riskera att få problem. Det innebär också en begränsad möjlighet att uppleva de offentliga rum som man inte har möjlighet att besöka fysiskt.

Hjälp oss!
Wikimedia Sverige håller på att skriva sina svar på Meta och vill gärna ha er feedback på texten och förslag på andra exempel som ni kan komma på: (https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/FoP_Consultation/Wikimedia_Sverige).

Konsultationen pågår som sagt till den 15 juni, så vila inte på hanen. Smid medan järnet är varmt. Stort tack för hjälpen!

Anna Troberg_smallAnna Troberg
Verksamhetschef
Wikimedia Sverige

@annatroberg
anna.troberg@wikimedia.se