Handel till sjöss!

Den 27 oktober anordnade Sjöhistoriska museet i samarbete med Wikimedia Sverige en skrivstuga om ”Handel till sjöss” hos Sjöhistoriska på Djurgården i Stockholm.

Det var enligt min mening en exemplariskt välplanerad skrivstuga med flera intressanta föredrag, bemannat fackbibliotek (som sägs vara det vackraste i landet), återkommande visningar av nya utställningen ”Resenärerna” om Ostindiska kompaniet (kan varmt rekommenderas!) samt inte minst – bullar och mackor!

skrivstuga2c_sjc3b6historiska_museet_2016-10-272c_3
Eva Hult om sjöfararen Mattias Holmers. Foto: Axel Pettersson, CC-BY 4.0.

Ämnesmässigt bidrog de 19 deltagarna till att utöka artiklarna om ostindiefararen tillika skeppsvarvet Terra Nova, en grips (något jag inte visste vad det var, men som tur är finns numera en bild från Sjöhistoriskas samlingar inlagt i wikipediaartikeln) och ”Bottniska handelstvånget”, bland annat.

grips_-_sjc3b6historiska_museet_-_sm_20178-3
En grips.  CC-BY-SA 4.0.

Personligen bidrog jag till ett referensavsnitt om ”Afrikanska kompaniet”, baserat på den enda skrivna källan som verkar finnas i ämnet. Wikipedia är fantastiskt, vilket ytterligare visades när jag lade till ett sigill från 1932 i artikeln om Kommerskollegium, och vips hade artikeln utökats med en hel infobox om den ännu existerande myndigheten. Tack användare Portunes för den redigeringen!

Idémässigt diskuterades vidare möjligheter för wikipedianer runt om i landet att mötas och nya spännande projekt att arbeta med på Wikipedia. Inte minst möjligheten att Institutet för språk och folkminnen i Uppsala kan bidra med dialektprov ur deras samlingar. Vilken fantastisk resurs om ett samarbete kan bli verklighet! Tack till användare StenS för intressanta samtal!

skrivstuga2c_sjc3b6historiska_museet_2016-10-272c_1
Frenetiskt skrivande och grubblande. Foto: Axel Pettersson, CC-BY 4.0

Tack till Sjöhistoriska och inbjudna forskare, wikipedianer och annan allmänhet för detta evenemang. Wikimedia-gemenskapen i Uppsala önskar att bjuda tillbaka och välkomnar härmed samtliga läsare till en skrivstuga hos Uppsala stadsarkiv tisdagen den 22 november, kl. 18-20. Skrivstugan kommer handla om uppländsk lokalhistoria på Wikipedia, och arrangeras i samarbete mellan Wikimedia Uppsala, Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet i Uppsala län.

Undertecknare,
Användare:Gulundin,
Wikimedia-gemenskapen i Uppsala