Wik-e-meet ger digital gemenskap för Wikipedianer

Från 2 juli till 27 augusti organiserades 9 digitala wikistugor av två volontära wikipedianer, hobbsansak och Audrey Lebioda, Nationalmuseum, med ett nytt tema varje vecka. Projektet föddes, på initiativ av Wikimedia Sverige, ur antagandet att det inte borde vara något problem för Wikipedianer att träffas, trots omständigheterna som coronapandemin förde med sig. Fysiska wikistugor hålls vanligtvis regelbundet över hela landet; även om man ofta skriver enskilt hjälper det att träffas just för att frigöra tid för wikipediaredigering. Ensam på sin kammare kan det vara lite svårare att komma igång. Att erbjuda digitala träffar kändes mer än naturligt i ett wikipedianskt sammanhang. Sagt och gjort: tillsammans med WMSE brainstormade vi, tog fram ett schema och lanserade konceptet Wik-e-meet! Varje torsdagskväll, mellan 18 och 20, träffades således en skara på mellan 6 och 10 deltagare, de flesta återkommande, via Zoom för att bidra till olika wikipediaprojekt. 

Vi började med temat fri kunskap/källbeläggning, grunden för Wikipedia. Andra tillfället genomfördes på engelska i syfte att vända sig till engelsktalande wikipedianer bosatta i Sverige. Därefter skrevs det om konst, HBTQ, covid-19, hembygd och vatten. Ett tillfälle vände sig till kollaborativa wikipedianer, med en wikiDojo som gav upphov till en utökad artikel om krokning/tunisisk virkning. Näst sista tillfället tillägnades Wikimedia Commons. 

Exempel på krokning. Foto: dani0010. CC BY-SA 2.0

Det blev en bred blandning bland deltagarna: mer eller mindre erfarna och med olika intressen. Somliga vågade sig på wikidata-objekt och strukturerad data under ledningen av en erfaren deltagare; andra använde sig flitigt av översättningsverktyget. Många diskussioner blev det om olika begrepp och inkonsekvenser mellan olika språkversioner på Wikipedia (mallar, källor osv).

Enligt Dashboard, som användes för att spåra bidragen, har det skapats minst (alla redigerare loggade inte in) 101 nya artiklar, 1 169 befintliga artiklar redigerades och totalt blev det 2 905 redigeringar. 918,8k byte har adderats, 140 nya källor och 10 nya filer till Wikimedia commons. Från startsidan för Wik-e-meet har man tillgång till varje eventsida, med respektive dashboard och detaljerade listor på nya och redigerade artiklar.

Organisatörerna är nöjda med utfallet och ser gärna till att fortsätta hålla i Wik-e-meets även i framtiden. Upplägget kommer förmodligen att vara en gång i månaden eller varannan vecka, men ingenting är bestämt ännu. Håll utkik på länken ovan, på Bybrunnens anslagstavla eller på Wikipedia:Wikiträffar.

Sandra Abi-Khalil et Audrey Lebioda